- Na świecie tylko cztery uniwersytety prowadzą podobny kierunek - w Australii, Kanadzie i dwa w Wielkiej Brytanii. Zapoznaliśmy się z ich ofertą dydaktyczną, ale stworzyliśmy własny, autorski program studiów. Musimy zachować pewne standardy kształcenia w tej dziedzinie, uwzględniając jednak polską specyfikę - powiedział PAP dyrektor Instytutu Fizyki UKW, prof. Kazimierz Fabisiak. Naukowiec pokreślił, że chodzi o przygotowanie fizyków, którzy mogliby znaleźć zatrudnienie w laboratoriach kryminalistycznych.
Zajęcia na nowym kierunku ma prowadzić głównie kadra uniwersytetu, oprócz fizyków również przedstawiciele innych dyscyplin, jak chemicy, biolodzy. Planuje się też zatrudnienie praktyków.

Prof. Fabisiak zaznaczył, że uczelnia zamierza współpracować z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji. Studia będą prowadzone w systemie dwustopniowym.

Kryminalistyka na świecie tradycyjnie jest wykładana na wydziałach prawa na uniwersytetach, a także na uczelniach i w szkołach policyjnych. Prawnikiem był, uznawany za "ojca kryminalistyki", Austriak prof. Ganss Gross (1847-1915).

PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment