Technologie informatyczne w logistyce są nowym, międzywydziałowym kierunkiem studiów, który pozwala na zdobycie unikalnej i cenionej na rynku pracy wiedzy i umiejętności. Od kandydatów na studia wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego, gdyż zajęcia prowadzone są właśnie w tym języku. Jeśli interesuje Was tematyka logistyki i wykorzystania w niej nowoczesnych technologii, to kierunek ten będzie dla Was doskonałym wyborem. Program studiów został opracowany we współpracy z przedsiębiorstwami i uwzględnia rzeczywiste potrzeby polskiego i międzynarodowego rynku pracy.

W trakcie studiów:
Główny nacisk został położony na zdobycie przez studentów szerokiej wiedzy z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów oraz zastosowania technologii i systemów informatycznych w logistyce. Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych wykładowców akademickich oraz specjalistów z dziedziny informatyki oraz logistyki, których rady i przekazywana wiedza mogą okazać się bardzo przydatne dla studentów.
 
Treści programowe, które będą omawiane w czasie trzyletnich studiów licencjackich na kierunku Technologie informatyczne w logistyce: 
-zasady planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych;
-różnorodne instrumenty wykorzystywane w procesach zakupu i organizacji produkcji, magazynowaniu, transporcie i obsłudze klienta; 
-najnowsze metody optymalizacji decyzji logistycznych, jak np. ilość zapasów, lokalizacja źródeł zakupu;
-automatyka w procesach logistycznych.
 
Po studiach:
Dzięki rozległej wiedzy z dziedziny logistyki i systemów informatycznych, które odpowiedzialne są za proces jej wspomagania, absolwenci mogą zostać zatrudnieni na stanowiskach średniego szczebla. Przykładowe stanowiska:
-specjalista ds. organizacji i rozwoju transportu,
-specjalista ds. sprzedaży,
-agent ds. zakupów,
-zaopatrzeniowiec,
-pracownik działu logistyki i transportu,
-spedytor,
-specjalista ds. zarządzania magazynem

Komentarze obsługiwane przez CComment