Studia na specjalności bałkańskiej dają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie języków, prawa, historii oraz kultury Bałkanów. W programie studiów, obok zajęć z historii oraz kultury Bałkanów, z wiedzy o bogactwie oraz różnorodności etnicznej oraz religijnej, rozwijane będą praktyczne umiejętności retoryczne oraz redakcyjne na zajęciach ze sztuki słowa i kreatywnego pisania. Specjalne miejsce w programie studiów zajmują wykłady poświęcone prawu krajów bałkańskich oraz prawu Unii Europejskiej. Zapraszamy do lektury! 


W trakcie studiów:
Wszystkie te przedmioty wsparte są zajęciami z języków obcych (język angielski, niemiecki lub hiszpański oraz do wyboru jeden z języków bałkańskich, w sumie ponad 420 godzin w trakcie czterech semestrów), które w Kolegium Europejskim są przedmiotami kierunkowymi.

Po studiach:
Absolwent bałkanistyki będzie mógł pracować jako dziennikarz o specjalizacji bałkanistycznej, jako pracownik firm współpracujących z firmami bałkańskimi, przewodnik wycieczek lub jako urzędnik w instytucjach koordynujących działania Unii Europejskiej na Bałkanach.

Komentarze obsługiwane przez CComment