Grupa mocno związana z analizą produkcji, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr. Kierunki te cieszą się rokrocznie ogromną popularnością wśród kandydatów. Wszystkie oparte są na wiedzy o tym jak jednostka i społeczeństwo wykorzystują zasoby w celu wytworzenia różnych dóbr i ich konsumpcji. Dwa z nich, finanse i rachunkowość oraz ekonomia są w dwudziestce najliczniej wybieranych kierunków studiów podczas ubiegłorocznej rektrutacji.

Kierunki ekonomiczne, prowadzone w ramach studiów podyplomowych, cieszą się także ogromnym zainteresowaniem ze strony kandydatów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć cenione na rynku pracy umiejętności praktyczne.
Statystyka, zaawansowana analiza matematyczna, rachunkowość, ekonometria, ekonomia i zastosowanie narzędzi informatycznych w analizie rynku to tylko niektóre obszary wiedzy, które odgrywają kluczową rolę na studiach w zakresie analityki gospodarczej. Wiedza i umiejętności niezbędne do tego, by odkrywać tajniki przemian gospodarczych są dziś szczególnie istotne. Od gospodarki globalnej zależą, w sposób ścisły gospodarki lokalne. Te zaś tworzą kontekst działalności licznych podmiotów gospodarczych. Analityka gospodarcza może świetnym początkiem kariery!
Studia na kierunku Ekonometria  są wyjątkowo ciekawe i jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od ekonomii, zarządzania i finansów, poprzez informatykę, matematykę, a na ekonometrii i metodach ilościowych kończąc.
Ekonomia nie jest wcale, jak można by sądzić, nauką o charakterze ścisłym. Chociaż posługuje się analizą matematyczną, która należą do metod ilościowych, uznawana jest za dziedzinę społeczną. Dlaczego? Ponieważ to właśnie działanie człowieka lub społeczności jest przedmiotem analiz ekonomicznych. Dotyczą one produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr. Studia ekonomiczne cechują się dużą uniwersalnością. Stwarzają świetne podstawy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do wykonywania bardzo wielu zawodów. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu! 
Tags: ekonomia
Początki Ekonomii sięgają starożytności. Wtedy też użyta została przez Ksenofonta nazwa oikonomikos, w znaczeniu zasad, sposobów zarządzania gospodarstwem (majątkiem), przyjęta powszechnie od XVI w. dla określenia nauki o gospodarce. Ekonomia jako nauka zajmuje się badaniem wykorzystania wszystkich zasobów, zarówno przez pojedynczą jednostkę, jak i przez całe społeczeństwo. Kierunek studiów Ekonomia - rynki zagraniczne powstał w odpowiedzi na potrzebę globalnego podejścia do gospodarki i konieczności przygotowania specjalistów w tym zakresie.
Studia na kierunku Europeistyka adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu integracji europejskiej i które chcą odpowiedzieć na ogromne zapotrzebowanie społeczne na specjalistów z tej dziedziny. Idealny kandydat będzie umiał wykorzystać umiejętności analitycznego myślenia oraz wiedzę nabytą jeszcze w szkole średniej z zakresu: matematyki, WOSu czy geografii. Jeśli w najbliższej przyszłości chciałbyś rozpocząć studia na tym kierunku, koniecznie zapoznaj się dalszą częścią artykułu! 
Dynamiczny rozwój gospodarczy sprawił, iż na rynku pracy brakuje specjalistów posiadających rozległą wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Kierunek Finanse i inwestycje jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania finansami. Program studiów został opracowany na podstawie konsultacji z sektorem biznesowym i jest dostosowany do wymagań pracodawców.
Specjaliści w zakresie finansów i rachunkowości są od zawsze bardzo cenieni na rynku pracy. Dobry finansista to człowiek o otwartym umyśle, pragmatyczny, skrupulatny i systematyczny. Jeżeli odnajdujesz w sobie takie cechy, może warto zastanowić się nad studiami w tej dziedzinie? Nauczysz się rozumieć i przewidywać wydarzenia na rynkach finansowych, odkrywać ukryte mechanizmy światowych gospodarek, prowadzić księgowość oraz kontrolować finanse podmiotów gospodarczych. Zapraszamy do lektury tekstu, aby dowiedzieć się więcej na temat studiów.
Studia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia mają profil nauczania w zakresie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń. Wiedza, jaką uzyskają studenci tego kierunku, ma mieć charakter ogólny, dobrze osadzony we współczesnych teoriach funkcjonowania rynku finansowego i rachunkowości. Kwalifikacje, jakie uzyskają słuchacze, stanowią podstawę do podjęcia udziału w praktyce gospodarczej. Wymaga to zrozumienia zasad przepływów finansowych i ich standaryzacji oraz sposobów zabezpieczających przed ewentualnymi zawirowaniami gospodarczymi.
Jest to nauka łącząca wiedzę na temat rynku nieruchomości i zarządzania portfelem inwestycyjnym, a także cech, własności i właściwości każdego produktu w portfelu inwestora. Student uczy się praktycznego kreowania i weryfikowania pomysłów na produkt na rynku nieruchomości, zgodnych z potrzebami i wymaganiami klientów, nadaniu im odpowiednich charakterystyk i wprowadzenia na rynek. Zdobywa wiedzę wiedzę o ekonomice procesu inwestycyjnego, zasobach i rynku nieruchomości, metodach wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi. 

Studia na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne przygotowują do samodzielnego modelowania i prognozowania zjawisk i procesów gospodarczych. Uczą prowadzić analizy statystyczne i rozwiązywać problemy optymalizacyjne z użyciem specjalistycznych pakietów komputerowych. Kto nadaje się na ten kierunek studiów? Z pewnością osoby, które z umiejętnością analitycznego myślenia oraz ze ścisłym umysłem. Nie należy zapominać, że na kierunkach informatycznych obowiązuje wysoki poziom matematyki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury! 

Pieniądze są w życiu potrzebne. Bez nich niewiele się osiągnie. Ale ich posiadanie wcale nie gwarantuje sukcesu. Trzeba wiedzieć jak je zainwestować, by zarobić. Każdy, nawet "rekin finansowy", musi zasięgać opinii doradcy podatkowego, jeśli chce na rynku finansowym poczuć się jak ryba w wodzie. Co zrobić, by zostać doradcą podatkowym? Trzeba skończyć studia na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe. Wiele uczelni w Polsce ma w swojej ofercie właśnie takie studia. By rozpocząć edukację na tym kierunku należy spełnić kilka wymagań. Zapraszamy do lektury! 
Prawo podatkowe i rachunkowość to innowacyjny kierunek kształcący specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą. Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość ma charakter interdyscyplinarny, studia obejmują zagadnienia związane z przepisami regulującymi zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, a także ogółem uregulowań systemu ewidencji gospodarczej, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo podatkowe i rachunkowość to kierunek studiów dla osób dokładnych, z analitycznym umysłem.
Kierunek studiów Rachunkowość ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu księgowego. Dzięki połączeniu wiedzy o rachunkowości z jej praktycznym wykorzystaniem kierunek studiów Rachunkowość zapewnia kształcenie i zdobycie wiedzy o zasadach i metodach rachunkowości. Studia na Rachunkowości dają możliwość zdobycia certyfikatów zawodowych pracownika działu księgowości na dwóch poziomach certyfikacji zawodu księgowego zgodnie z programem certyfikacji zatwierdzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: poziom I certyfikat asystenta ds. rachunkowości, poziom II certyfikat samodzielnego księgowego.

Nowy kierunek Rachunkowość i Controlling nakierowany jest na przygotowanie studentów w sposób wszechstronny i profesjonalny do zawodów związanych z rachunkowością oraz takich, które wykorzystują informację księgową dla potrzeb nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze finansowym i operacyjnym. Na przestrzeni ostatnich lat rachunkowość dynamicznie się rozwija, jest to związane z aplikacją międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF), obsługą finansowo-księgową funduszy unijnych, nowymi formami finansowania gmin itp. Zapraszamy do lektury! 

Towaroznawstwo to wiedza o jakości towarów, ich właściwościach użytkowych oraz ocenie istotnych parametrów jakościowych oraz ilościowych. Wydaje się, że jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy. Nie bez przyczyny studia na tym kierunku nie należą do prostych, łatwych i przyjemnych. Kandydaci, którym uda się przejść pomyślnie rekrutacyjne sita mają przed sobą wiele godzin intensywnej nauki, praktyk i ciekawych doświadczeń zawodowych. Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące studiów na kierunku Towaroznawstwo, zapraszamy do lektury!