Kierunki mundurowe i ochroniarskie

W swoim życiu zawodowym chcesz kierować się zasadą "nie siłą lecz rozumem"? Chcesz mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na kształtowanie obronności narodowej? Zatem studia na kierunkach związanych z bezpieczeństwem będą dla Ciebie doskonałym wyborem, który pozwoli na rozwinięcie posiadanych kompetencji i cech charakteru.

Nie ogromna muskulatura, ale sprawność fizyczna w połączeniu z częstym wykorzystaniem szarych komórek są niezbędne do przyjęcia na kierunki mundurowe i ochroniarskie. Żeby sprawować pieczę nad czyimś bezpieczeństwem należy przede wszystkim być osobą odpowiedzialną, odważną i rozsądną. Nie zawsze praca, którą znajdziesz po tego typu kierunkach wymaga umiejętności kaskaderskich, ale z pewnością dyscypliny, trzeźwej analizy i racjonalnego podejścia. Kierunki te są przeznaczone na pewno bardziej dla sprawnych strategów niż twórczych marzycieli.
Studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być bardzo ciekawym początkiem drogi zawodowej. W firmach i instytucjach, z racji przepisów prawa, wymaga współpracy, bądź nawet stałej obecności specjalisty BHP. Uważa się, że praca na tym stanowisku nie jest łatwa, jednak trudności związane z wykonywaniem zawodu rekompensują niezłe płace oraz możliwość otwarcia własnej firmy i stosunkowo łatwego rozpoczęcia współpracy z podmiotami gospodarczymi, na które prawo nakłada obowiązek zapewniania pracownikom odpowiednich szkoleń oraz instruktaży.

Bezpieczeństwo narodowe to stan osiągany poprzez odpowiednio zorganizowaną obronę przed zagrożeniami przy użyciu sił i środków pochodzących z państwa. Współczesny świat to nie tylko różnorodność kultur, ale też złożona sytuacja polityczna. Kierunki związane z bezpieczeństwem jest próbą usystematyzowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Wiedza ta jest niezbędna do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju zwłaszcza w okresie postępującej globalizacji.

Studia Bezpieczeństwo państwa jest specjalnością realizowaną na Politologii. Osoba zainteresowana bezpieczeństwem będzie zgłębiać trzy najważniejsze tematy badawcze: władza, państwo i polityka, w powiązaniu z aspektem bezpieczeństwa. Kandydat na kierunek musi posiadać wiedzę historyczną, o społeczeństwie oraz tę dotyczącą bieżących wydarzeń dotyczących Polski i świata. Żeby ją posiąść trzeba sporo czytać, przeglądać prasę codzienną, śledzić wydarzenia po to, by móc je potem kojarzyć i wyciągać wnioski. Jakie perspektywy na zatrudnienie mają absolwenci?
Dlaczego warto wybrać i studiować bezpieczeństwa w biznesie? Ponieważ na tych studiach zdobywa się gruntowną wiedzę z wielu dziedzin oraz konkretne umiejętności, do natychmiastowego wykorzystania. Celem studiów Bezpieczeństwo w biznesie jest wypuszczenie w świat ludzi potrafiących diagnozować i zapobiegać różnorakim zagrożeniom obniżającym bezpieczeństwo podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych w różnych płaszczyznach ich działalności. Studenci zdobędą wiedzę z ekonomii, prawa, nauk społecznych, przedsiębiorczości i innych dziedzin.
Wiele osób jest przekonanych, że studia w tym zakresie mogą stworzyć jedynie bardzo wąskie perspektywy zatrudnienia. Tymczasem jest odwrotnie. Studia nad bezpieczeństwem wewnętrznym to przyswajanie dziedziny wiedzy, która dostarcza rzetelnych i pogłębionych informacji o działaniu wewnętrznych systemów bezpieczeństwa państwa, zagrożeniach naturalnych, społecznych czy terrorystycznych. Studenci poznają najbardziej efektywne sposoby zwalczania zagrożeń. Bezpieczeństwo wewnętrzne to nauka ustawodawstwa, którego przedmiotem są różne służby mundurowe.
Jak sprawić, by polityka zdrowotna państwa była skuteczna? Wystarczy rozpocząć (i ukończyć) studia na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne, a odpowiedź na to pytanie sama się nasunie. Celem tych nowatorskich studiów jest wypuszczenie w świat specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa zdrowotnego, którzy będą umieli nie tylko zarządzać i koordynować poczynaniami wielu służb medycznych jednocześnie, ale także realnie wpłyną na kształt polityki zdrowotnej państwa, poprzez szereg działań podejmowanych w warunkach sprzyjających zdrowiu oraz zagrażających mu.

Ekonomika obronności to kierunek dla wszystkich tych, którzy chcą zostać specjalistami w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w gospodarce narodowej, a w szczególności w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego zarówno militarnych, jak i pozamilitarnych. Studia te wymagają nabycia specjalistycznej wiedzy, a także umiejętności, które pozwolą na zaplanowanie skutecznych działań dla państwa oraz organizacji rządowych. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Jeszcze niedawno obszar związany z naukami o bezpieczeństwie kojarzony był z wojskiem i obroną. Nowoczesna refleksja nad państwem, społeczeństwem informacyjnym oraz infrastrukturą ujawnia, że bardzo istotnym składnikiem coraz większej liczby obszarów ludzkiej aktywności jest problematyka zagrożeń i bezpieczeństwa. Czy zatem warto studiować taką dziedzinę? Na to pytanie każdy kandydat niestety musi odpowiedzieć samodzielnie. Zapraszamy zatem do poznania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące studiów w zakresie Inżynierii bezpieczeństwa.

Inżynieria bezpieczeństwa pracy do unikatowy kierunek, dla wszystkich którzy chcieliby rozpocząć karierę w sektorach BHP. Nie jest to zajęcia dla wszystkich - te studia wymagają już na samym początku wymagają od studentów pewnych predyspozycji i zdolności. Do głównych zadań unikatowego kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy należy przygotowanie absolwentów do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska. Dowiedź się więcej na temat realizowanego programu studiów, a także perspektyw zatrudnienia!

Dlaczego warto studiować na kierunku obronność? Jest to kierunek studiów, który umożliwia otrzymanie wykształcenia w obszarze obronności bezpieczeństwa państwa. Idealny kandydat na te studia powinień być zainteresowany zagadnienami związanymi z bezpieczeństwem oraz państwością, a także mieć na wysokim poziomie wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwo. Aby dostać się na studia Obronność należy dobrze zdać maturę, najlepiej z historii czy WOSU. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Koniecznie dowiedź się więcej! 

Wojskoznawstwo to kierunek studiów przeznaczony dla kandydatów, którzy wykazują duże zainteresowanie wojskiem, na przykład członkowie klubów rekonstrukcji historycznych, pracownicy instytucji zajmujących się ochroną pamięci narodowej lub po prostu pasjonaci historii i wojska. Częścią zakresu przedmiotowego jest też wychowanie fizyczne połączone ze sztukami walki, dlatego idealny kandydat powinien być w odpowiedniej formie, jak i mieć odpowiednią wiedzę z zakresu historii i państwowości. Zapraszamy do dalszej części artykułu na temat tego kierunku studiów!

Wojskoznawstwo to kierunek studiów przeznaczonym dla kandydatów, którzy wykazują duże zainteresowanie wojskiem, na przykład członkowie klubów rekonstrukcji historycznych, pracownicy instytucji zajmujących się ochroną pamięci narodowej lub po prostu pasjonaci historii i wojska. Częścią zakresu przedmiotowego jest też wychowanie fizyczne połączone ze sztukami walki, dlatego potencjalny kandydat powinien być też sprawny fizycznie.
Poszukiwani doświadczeni menedżerowie! Masz silną osobowość? Czujesz się przywódcą? Umiesz kierować zespołem? Jesteś zorganizowany? Lubisz wyzwania? Masz zdolności analityczne i umiesz podejmować trudne decyzje? Nie boisz się ryzyka? Skorzystaj z oferty studiów na kierunku Zarządzanie i dowodzenie. Oferta skierowana do osób myślących o karierze menedżerów w organizacjach zapewniających ochronę obywatelom i bezpieczeństwo krajowi. Kandydaci mają do wyboru studia licencjackie lub studia uzupełniające magisterskie. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu?