×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Zootechnika to nauka o racjonalnym chowie, hodowli zwierząt i ich użytkowaniu. Studia na tym kierunku przeznaczone są dla osób interesujących się naukami przyrodniczymi. Prawidłowa opieka nad zwierzętami wymaga dużej wiedzy o ich zachowaniach, żywieniu i pielęgnacji. Większość stanowisk dla absolwentów, związana jest bezpośrednio z opieką nad zwierzętami. Praca zootechnika wymaga więc dobrej kondycji fizycznej. Kandydatowi przyda się refleks, czasem chroniący przed reakcją zwierząt, cierpliwość i brak alergii. Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Program studiów przewiduje takie zajęcia, jak: chemia, biochemia i biofizyka, mikrobiologia, zoologia i ekologia, botanika i fizjologia roślin, anatomia i fizjologia zwierząt, ekonomia, marketing, statystyka matematyczna, produkcja roślinna, genetyka i metody hodowlane, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, profilaktyka i dobrostan zwierząt, metody badań na zwierzętach, higiena, chów i hodowla zwierząt, towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, biotechnika rozrodu i diagnostyka genetyczna, planowanie i organizacja pracy hodowlanej, obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwo, proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących.

Po studiach:
Absolwenci zootechniki znajdują najczęściej zatrudnienie w:
- doradztwie rolniczym,
- administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
- nadzorze hodowlanym,
- przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt,
- przedsiębiorstwach zajmujących się surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
- gospodarstwach rolniczych.

Komentarze obsługiwane przez CComment