Kierunek Zdrowie Środowiskowe jest elementem zdrowia publicznego. Obszar zainteresowania to zagrożenie zdrowia wywołane przez środowisko, takie jak: zanieczyszczenia chemiczne, wpływ czynników fizycznych oraz psychospołecznych. Ważne staje się badanie i rozpoznawanie tych czynników, aby ocenić, zapobiegać i eliminować ich obecność w środowisku. W trakcie nauki studenci zdobywają umiejętności identyfikacji problemów w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia, wyróżniają się znajomością metod eliminacji narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe.


W trakcie studiów:
Przyswajana zostaje wiedza z zakresu propedeutyki medycyny, biologii, ekologii, chemii, epidemiologii, toksykologii środowiskowej, analityki środowiska, prawa środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, systemów zarządzania, mikrobiologii środowiska, chemii i mikrobiologii żywności.


Po studiach:
Kierunek zdrowie środowiskowe jest tak przygotowany, żeby wykształcić specjalistów w dziedzinie zdrowia środowiskowego. Absolwent może badać problemy zdrowia środowiskowego, prowadzić szkolenia specjalistyczne oraz z zakresu BHP, sprawować funkcje doradcy i konsultanta w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia.Osoba, która ukończyła studia może szukać zatrudnienia w jednostkach zdrowia publicznego, epidemiologii, w firmach zajmujących się szkoleniami a także bezpieczeństwem i higieną pracy.

Komentarze obsługiwane przez CComment