Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów przygotowany w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz zapotrzebowanie społeczne. Kierunek powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów przygotowanych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.


Często można spotkać się z opinią, w myśl której Zdrowie publiczne to kierunek dla osób, którym nie powiodło się na studiach medycznych. Oba te obszary są niemal całkowicie rozłączne i dotyczą zupełnie innego przedmiotu. Kierunek lekarski to wiedza o leczeniu chorób. Zdrowie publiczne związane jest natomiast ze społecznymi aspektami problemów medycznych. Można powiedzieć to w inny, dosadny sposób: lekarz nie zna problematyki zdrowia publicznego, natomiast nawet dobrze wykształcony specjalista w tym zakresie nie ma kompetencji lekarskich.


W jaki sposób przygotować się do rekrutacji na kierunek "Zdrowie publiczne"?

Pierwszym krokiem powinno być, jak zawsze w takich wypadkach, przejrzenie ogłoszeń komisji rekrutacyjnej uczelni, którą wybrałeś. Będziesz mógł tam odnaleźć listę przedmiotów, które zostaną wzięte pod uwagę w ustalaniu punktacji, dzięki której sporządzona zostanie lista rankingowa. Możesz też spotkać się z uczelniami, które poza świadectwem maturalnym nie mają dodatkowych wymagań.

Czy Zdrowie publiczne to trudne studia?

Bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Musisz jednak wiedzieć, że w odróżnieniu od wielu kierunków, będziesz musiał opanować teoretycznie i praktycznie dwie szerokie dziedziny:
  • wiedzę medyczną,
  • wiedzę społeczną.
Sens studiów polega na zyskaniu umiejętności łączenia tych dwóch dziedzin w celu zrozumienia medycznych i pozamedycznych mechanizmów, które mają istotny wpływ na zdrowie publiczne.

Gdzie specjalista w zakresie zdrowia publicznego może znaleźć pracę?

Lista miejsc, w których wiedza o zdrowiu publicznym może okazać się bardzo ważna jest dość długa, dlatego wymienimy jedynie najważniejsze:
  • administracja publiczna;
  • branża farmakologiczna;
  • służba zdrowia;
  • promocja zdrowia.

Komentarze obsługiwane przez CComment