Interdyscyplinarny kierunek studiów Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie łączy w sobie umiejętności teoretyczne z wykorzystaniem ich w specyficznych warunkach pracy. Jest to kierunek dla osób, które planują swoją karierę związać z medycyną, ale zamiast bezpośrednio leczyć, chciałyby mieć wpływ na to jakie metody są wykorzystywane przez lekarzy. Absolwenci mogą z powodzeniem zająć specjalistyczne stanowiska w firmach i przedsiębiorstwach farmaceutycznych jak i zakładach biotechnologicznych. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Zachęcamy do dalszej części artykułu!  

W trakcie studiów


Podczas studiów na Zastosowaniach fizyki w biologii i medycynie słuchacz zdobędzie wiedzę w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii i technologii informatycznych oraz umiejętność stosowania metod i narzędzi nauk matematyczno-przyrodniczych w problemach biofizycznych i biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz komunikacji z biologami i lekarzami.

Podczas rekrutacji na pierwszy stopień studiów kandydaci wybierają spośród specjalności:

Fizyka medyczna
Specjalność ta powstała jako kontynuacja tradycji dydaktycznych Uniwersytetu, który kształci fizyków medycznych od 20 lat. Wybierając ją uzyskasz wiedzę i kompetencje potrzebne do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej w specjalistycznych laboratoriach. Program teoretyczny łączy w sobie zagadnienia z biologii, chemii i anatomii. Od strony praktycznej czekają Cię zajęcia z dozymetrii i ochrony radiologicznej.

Neuroinformatyka
Studia stricte neuroinformatyczne są stosunkowo nowe na polskim rynku edukacyjnym. Zajmują się one metodami badań układu nerwowego, z zastosowaniem wielu dziedzin nauki: informatyki, kognitywistyki, medycyny, fizyki, biologii. Uczelnia (głównie dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej) oferuje studentom zajęcia w nowoczesnych pracowniach. Tam mogą oni zapoznać się z pomiarami elektrycznych śladów myśli czyli EEG, podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer.

Optyka okularowa i optometria
Ta specjalność łączy zagadnienia optyki z optometrią, czyli dziedzina zajmującą się badaniem rodzaju i pomiarem wielkości wady wzroku, a także dobieraniem okularów lub soczewek korygujących wadę. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, wynikające z gwałtownego rozwoju materiałów i technologii optycznych. Podczas nauki zyskujesz zatem wiedzę medyczną, informatyczną i zawodową, potrzebną do pracy jako optyk i optometrysta.

Biofizyka molekularna
Jest to nauka badająca strukturę, dynamikę i oddziaływania makrocząsteczek biologicznych, poszukując wyjaśnienia mechanizmów  procesów zachodzących w układach ożywionych na poziomie ich molekularnych składników. Informacje uzyskane metodami biofizyki molekularnej są niezwykle przydatne w biotechnologii i medycynie. Program specjalności Biofizyka molekularna umożliwia harmonijne, interdyscyplinarne kształcenie w zakresie biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki już od pierwszego roku studiów. Został stworzony szereg nowatorskich zajęć, np. unikalny w skali światowej wykład z pokazami i ćwiczeniami "Fizyka z matematyką", gdzie oba te przedmioty będą wykładane w ramach jednego bloku zajęć.

Projektowanie molekularne i bioinformatyka
Projektowanie leków, prace projektowe związane z inżynierią molekularną białek i kwasów nukleinowych, badania w obszarach medycyny molekularnej brzmią dla Ciebie interesująco? Po ukończeniu tej specjalności tego rodzaju badania będą Twoim środowiskiem naturalnym. Początkowo uzupełnisz wiedzę z biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Później dojdą przedmioty zawodowe, takie jak bioinformatyka czy modelowanie komputerowe układów biomolekularnych.

Po studiach

Absolwent znajdzie pracę:
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się farmaceutyką,
  • w firmach biotechnologicznych
  • może również pozostać na uczelni na studiach doktoranckich.
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

Komentarze obsługiwane przez CComment