×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Zarządzanie własności intelektualną to interdyscyplinarne studia składające się z dwu bloków ? jeden obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem, drugi blok poświęcony jest regulacjom prawnym z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji i obrotu dobrami niematerialnymi.

W trakcie studiów:
Celem studiów z zakresu Zarządzania własnością intelektualną jest wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i prawa, oraz umiejętności wykorzystania nabytych wiadomości w komercjalizacji dóbr niematerialnych i obrocie nimi, w szczególności: 
- poznanie mechanizmów i metod zarządzania własnością intelektualną w działalności przedsiębiorstwa, 
- zrozumienie istoty, treści i konstrukcji praw na dobrach niematerialnych, - poznanie zasad zarządzania własnością intelektualną w instytucjach użyteczności publicznej, 
- zapoznanie ze specyfiką zarządzania własności intelektualną w szkołach, na uczelniach wyższych i instytutach naukowo-badawczych.

Po studiach:
Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w szkolnictwie wyższym, w szkołach ponadgimnazjalnych, w instytucjach użyteczności publicznej, w przedsiębiorstwach.
{eduquery id=524|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
  {eduquery id=524|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=524|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}

Komentarze obsługiwane przez CComment