×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

W społeczeństwie wiedzy, w którym przyszło nam żyć, niezbędni są specjaliści rozumiejący czym tak naprawdę jest wiedza. Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów, którego zadaniem jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą potrafili skutecznie zarządzać wiedzą. Absolwenci tego unikalnego kierunku będą łączyć w sobie kompetencje humanistyczne, jak i techniczne. Studia na tym kierunku obejmują dyscypliny filozoficzne, wybrane elementy nauk o zarządzaniu oraz specjalistycznej dziedziny informatyki.

W trakcie studiów:

Dzięki tak stworzonemu programowi studiów studenci poznają zasady obiegu informacji, sposoby pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania do realizacji celów strategicznych.
W efekcie studenci będą przygotowani do:
- ilościowego i jakościowego analizowania informacji,
- diagnozowania potencjału firm,
- wdrażania narzędzi IT, które są niezbędne do właściwego przebiegu procesu zarządzania wiedzą,
- stałego monitorowania jakości zgromadzonych informacji.
Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:
- Zasady zarządzania wiedzą - aspekty ekonomiczne
- Wprowadzenie do nauk o zarządzaniu
- Infobrokering - źródła i techniki wyszukiwania informacji
- Systemy zarządzania wiedzą
- Podstawy architektury informacji
- Web Usability
- Projektowanie baz danych
- Audytoring informacyjny
- Teoria komunikacji
Studia na kierunku Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem prowadzone są na poziomie licencjackim (studia I stopnia)

Po studiach:
Absolwenci tego interdyscyplinarnego kierunku mogą zostać zatrudnienie w zespołach Human Resources i Public Relations na stanowiskach związanych z zarządzaniem, modelowaniem i wykorzystaniem wiedzy i informacji w aspekcie analitycznym, informatycznym i statystycznym.
Osoby, które ukończyły studia są gotowe do samodzielnego projektowania i wdrażania narzędzi informatycznych, które będą niezbędne w zapewnienie większej efektywności procesowi zarządzania wiedzą. Dzięki umiejętnościom praktycznym i wiedzy teoretycznej z zakresu badań społecznych szerokie możliwości zatrudnienia czekają na nich również w instytucjach badawczych i prywatnych firmach, które specjalizują się w badaniu opinii publicznej.

Komentarze obsługiwane przez CComment