Praca w sektorze publicznym w dobie kryzysu gospodarczego jawi się jako stabilna i rozwojowa. Kierunek Zarządzanie publiczne pozwala na zdobycie przekrojowej i rozległej wiedzy z zakresu koncepcji i mechanizmów wykorzystywanych w procesie zarządzanie sektorem publicznym, społecznym i organizacjach typu non-profit. Jeśli swoją przyszłość zawodową łączycie z sektorem publicznym, to studia na tym kierunku studiów będą doskonałym wyborem. Kto najlepiej przekaże studentom praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora publicznego? Czytaj dalej!

W trakcie studiów:
Zajęcia ze studentami prowadzą zarówno doświadczeni wykładowcy akademiccy, jak i specjaliści, którzy na co dzień zatrudnieni są np. w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich. Program studiów został opracowany zgodnie z najlepszymi wzorcami i praktykami, które stosują zagraniczne uczelnie. W czasie studiów studenci opanują umiejętności z zakresu: wykorzystania zróżnicowanych instrumentów w procesie zarządzania organizacjami z sektora publicznego, efektywnego kreowania rozwoju gospodarczo-społecznego, stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie współpracy administracji publicznej z otoczeniem. 
 
Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów na kierunku Zarządzanie publiczne:
-Podstawy działalności biznesowej,
-Podstawy zarządzania,
-Prawo cywilne i handlowe,
-Matematyka i statystyka w zarządzaniu,
-Marketing w administracji publiczne,
-Przedsiębiorczość w sektorze publicznym,
-e-administracja,
-Gospodarka przestrzenna,
-Współpraca administracji publicznej z otoczeniem,
-System administracji publiczne,
-Podstawy polityki publicznej.
 
Po studiach:
Doskonałe przygotowanie merytoryczne absolwentów Zarządzania publicznego sprawia, iż będą oni poszukiwaną grupą zawodową na współczesnym rynku pracy. Dynamiczny rozwój sektora publicznego, społecznego i organizacji typu non-profit sprawia, iż umiejętności i wiedza absolwentów zarządzania publicznego będzie doceniona przez przyszłych pracodawców.

Komentarze obsługiwane przez CComment