×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Celem studiów na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy menedżera w sektorze medialnym, a także wprowadzenie studentów w zagadnienie związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnych społeczeństwach, nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania środków komunikowania społecznego oraz kształtowanie analityczno-krytycznej postawy wobec przekazów medialnych. Jeśli chcesz widzieć jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Absolwent specjalności zarządzanie mediami posiada kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kine­matografii i telewizji oraz do pełnienia funkcji menedżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych, strukturach samorządowych i ad­ministracji publicznej oraz instytucjach artystycznych.
Absolwent zajmował się będzie szeroko pojętym zarządzaniem w mediach, podejmując pracę m.in. w redakcjach prasowych, stacjach te­lewizyjnych, rozgłośniach radiowych, organach administracji państwowej.
ekonomika kultury i mediów, PR i reklama, mikroekonomia i makroekonomia, nauka o organizacji, organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce, antropologia kulturowa, dzieje kultury,  estetyka, historia sztuki, stylistyka polska, zarządzanie w naukach humanistycznych - metodologia badań, projekt kulturalny, finansowanie kultury, finansowanie mediów, systemy medialne - modele zarządzania, komunikacja międzykulturowa, obserwatoria kultury, regionalizm, media regionalne, kultura w Internecie, socjologia mediów, podstawy prawne organizacji kultury, podstawy prawne organizacji mediów, animacja kultury, społeczeństwo sieci.

Po studiach:
Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami stwarza możliwości podjęcia pracy administracyjnej lub kierowniczej w funkcjonujących na skalę regionalną i międzynarodową instytucjach medialnych i kulturalnych (m.in. teatrach, muzeach, agencjach reklamy, sektorze przemysłów kreatywnych, stacjach radiowych i telewizyjnych) oraz dostarcza umiejętności niezbędnych do realizacji zakrojonych na szeroką skalę projektów. 

Komentarze obsługiwane przez CComment