×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Studia na kierunku Zarządzanie inżynierskie mają charakter interdyscyplinarny łącząc wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania z przygotowaniem inżynierskim.Program studiów cechuje nowoczesność, szeroki profil kształcenia, co pozwala odnaleźć się na rynku pracy. Jaka wiedza jest opanowywana przez studentów? Zarządzanie inżynierskie to kierunek łączący treści związane z tradycyjnym zarządzaniem, a także z technicznymi zagadnieniami, które są tożsame kierunkom inżynierskim. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do dalszej lektury artykułu o Zarządzaniu inżynierskim!

W trakcie studiów:

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z nauk ekonomicznych, technicznych, ścisłych i społecznych oraz umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w zarządzaniu.

Po studiach:
- jako menadżer,
- prowadząc własną działalność gospodarczą,
- w bankach i przedsiębiorstwach na stanowsikach kierowniczych.
Absolwent kierunku Zarządzanie inżynierskie ma możliwość zatrudnienia:
- jako menadżer,
- prowadząc własną działalność gospodarczą,
- w bankach i przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych
- w nowoczesnych laboratoriach komputerowych. 

Komentarze obsługiwane przez CComment