×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Studia na kierunku Zarządzanie informacją dają słuchaczom niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz komercyjnego świadczenia usług informacyjnych dla różnych podmiotów. W programie studiów duży nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z rolą informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak zastosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, narzędzia wyszukiwania.

W trakcie studiów:

Postęp cywilizacyjny oraz ciągły przyrost zasobów informacyjnych wymuszają konieczność posiadania umiejętności organizacji, selekcji, porządkowania i przekazywania informacji i wiedzy oraz biegłego posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Uzyskanie takich kompetencji umożliwia program nauczania łączący wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, ekonomii i informatyki. Program studiów na kierunku Zarządzanie informacją obejmuje zagadnienia z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, rzeczowych i finansowych, dostępnych w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa. Dają to przede wszystkim przedmioty poświęcone technikom podejmowania decyzji, doskonaleniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie czy innowacyjnym zastosowaniom technologii informatycznych w zarządzaniu.

Po studiach:
Absolwenci kierunku Zarządzanie informacją znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, jako kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla, jako pracownicy działów informatycznych, zasobów ludzkich, działów odpowiedzialnych za prawidłowe wdrażanie strategii w organizacji oraz badawczo-rozwojowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment