Interdyscyplinarny kierunek studiów, jakim jest Zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia kształcenie specjalistów, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. W szczególności oczekuje się od nich oprócz specjalistycznej wiedzy technicznej, umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, prawa, ekologii, logistyki itp. Absolwent jest specjalistą w zakresie dwóch kluczowych działów w przedsiębiorstwie. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym artykułem.

W trakcie studiów:
Matematyka, fizyka/chemia, statystyka i badania operacyjne, mikroekonomia, makroekonomia,marketing, ekologia i zarządzanie środowiskowe, prawo gospodarcze, zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, nauka o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, metrologia, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, zarządzanie strategiczne, logistyka w przedsiębiorstwie, organizacja systemów produkcyjnych, zintegrowane systemy zarządzania, prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektem, systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą.

Po studiach:

Absolwenci najczęściej znajdują pracę w:
- przedsiębiorstwach zajmujących się inżynierią produkcji,
- firmach produkcyjno-handlowych,
- firmach doradczych i audytorskich,
- jednostkach projektowych,
- instytutach naukowo-badawczych,
- jednostkach administracyjnych, w których przydatna jest wiedza techniczna i ekonomiczna,
- instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania.

Komentarze obsługiwane przez CComment