×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Biorąc pod uwagę nazwę i zakres studiów oraz uwarunkowania rynku pracy, kierunek ten może sprawiać wrażenie niezrealizowanej obietnicy. W końcu, jeżeli ktoś uczy się rolnictwa - zostaje zwykle rolnikiem, jeżeli jest na studiach lekarskich - zostaje medykiem, czy podobnie jest w wypadku Zarządzania? Czy po tych studiach zostaje się dyrektorem? Badania wskazują, że bardzo nieliczna grupa absolwentów, w ciągu pierwszych pięciu lat od uzyskania dyplomu, otrzymuje stanowiska kierownicze. Wszystko więc zależy od tego, w jaki sposób kandydaci potraktują te studia.


Rozterki kandydata na Zarządzanie

Jeżeli wybierasz się na zarządzanie, by poznać metody i techniki kierowania ludźmi, zwiększyć swoje umiejętności, przed otwarciem własnego biznesu lub rozpocząć mozolne wspinanie się po kolejnych szczeblach kariery zawodowej - ten kierunek jest dla Ciebie! Jeżeli wyobrażasz sobie, że tuż po studiach zostaniesz zasypany propozycjami objęcia etatu dyrektora… powinieneś raczej gruntownie przemyśleć swoją postawę. Człowiek, który w wieku 19 lat, tuż po uzyskaniu statusu osoby dorosłej, musi podjąć decyzję o kilkuletnich studiach, z pewnością nie jest w łatwej sytuacji. Doświadczenie pokazuje, że wybiera on wtedy pozornie łatwe ścieżki. Jedną z nich jest Zarządzanie. Tymczasem takie studia, to prawdziwe wyzwanie, ponieważ konkurencja na rynku pracy jest ogromna i niestety większość absolwentów zmuszona jest podjąć pracę poniżej swoich kwalifikacji.

Przygotowanie do studiów na kierunku Zarządzanie

Każda uczelnia ustala swoje własne zasady przyjmowania kandydatów. Z reguły rekrutacja odbywa się w oparciu o konkurs świadectw. Trzeba oczywiście uwzględnić w deklaracji maturalnej te przedmioty, które premiowane są przez komisję rekrutacyjną wybranej przez Ciebie uczelni. Istnieje także szereg działań, które powinien podjąć przyszły student zarządzania, aby zacząć studia w świetnym stylu i stworzyć sobie szansę na utrzymanie się w gronie najlepszych.

Przede wszystkim należy uczyć się przynajmniej dwóch języków obcych, osiągając przy tym jak największą skuteczność. Na długo przed pierwszym semestrem można rozpocząć lekturę popularnych publikacji z zakresu zarządzania, z reguły nie są to trudne lektury.

Studia na kierunku Zarządzanie

Zajęcia prowadzone są sprawdzonymi, akademickimi metodami kształcenia. Studenci uczestniczą zwykle w wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach i seminariach. Nauka oparta jest o analizę różnych przypadków, lekturę artykułów i książek oraz poznawanie narzędzi służących optymalizacji procesu kierowania. Obejmuje wiele dziedzin, należą do nich prawo, administracja, zarządzenie przy użyciu różnych metodyk, finanse, ekonomia, marketing oraz oczywiście nowoczesne technologie.

Absolwent Zarządzania na rynku pracy

Wielu ludziom, zwłaszcza na początku drogi studenckiej, wydaje się, że ukończenie studiów to ukoronowanie ich wysiłków. Rzeczywistość okazuje się jednak zupełnie inna. Na absolwenta Zarządzania czeka wiele pułapek zawodowych, długa droga do sukcesu oraz znaczne ilości zadań, które trzeba wykonać, by rozpocząć wyścig po szczeblach drabiny awansu zawodowego. Warto wiedzieć, że dyskwalifikacja na samym początku może być skutkiem braku znajomości języków obcych, braku aktywności w czasie studiów, deficyt stażów i praktyk w CV, a także bierna postawa.

ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów

Komentarze obsługiwane przez CComment