logotyp CognitisW tym roku już po raz dziewiąty odbędzie się konkurs Talent za Talent, skierowany do uczniów ostatnich klas szkół średnich. Talent za Talent ma za zadanie wyróżnić najzdolniejszych i najbardziej aktywnych uczniów, którzy mogą pochwalić się sukcesami naukowymi, doświadczeniem w pracy wolontariusza na rzecz organizacji i działalności. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane do 12 marca. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Cognitis.


W konkursie Talent za Talent mogą wziąć udział uczniowie ostatnich klas liceum oraz technikum, którzy wykazali aktywnością społeczną, zaangażowaniem społecznym, a także świetnymi wynikami w nauce.

Konkurs składa się z trzech etapów:
  • pierwszy etap polega na wypełnieniu formularza elektronicznego oraz rozwiązaniem case study,
  • drugi etat składa się z rozmowy rekrutacyjnej oraz assessment center. Spotkanie odbędzie się z wybranymi uczestnikami w Warszawie, podczas którego będą sprawdzane umiejętności pracy w grupie, a także umiejętności pracy lidera,
  • trzeci etap to gala finałowa, podczas której najlepsi uczestnicy drugiego etapu będą brać udział w warsztatach, a także wygłoszą prezentacje na temat przywództwa oraz bycia liderem. W trakcie gali uroczyście kończącej kolejną edycję konkursu, wyłaniany jest zwycięzca.

Przy ocenie kandydatów brane są pod uwagę:
  • doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu projektami bądź organizacjami,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • sukcesy naukowe - w olimpiadach i konkursach,
  • angażowanie się w działalność na rzecz otoczenia - np. wolontariat, harcerstwo.
Talent2017 6W tym roku odbędzie się już 9. edycja konkursu. W dniach 6-8.06.2017 odbył się finał ogólnopolskiego konkursu dla maturzystów Talent za Talent. Do Warszawy przyjechało 24 maturzystów - najlepszych młodych liderów z Polski, aktywnych, chętnie działających społecznie i rozwijających siebie oraz swoje otoczenie. Assessment Center i rozmowy rekrutacyjne pozwoliły maturzystom nabyć nowe umiejętności i lepiej poznać siebie, aby wieczorem móc bawić się na pierwszym Balu Lidera. Drugiego dnia zjazdu uczestnicy konkursu brali udział w grze miejskiej w stylu Warsaw Express oraz zostali zaproszeni na warsztaty na temat zarządzania własnym czasem do siedziby grupy PZU, która nagrodziła projekt Talent za Talent tytułem Studenckiego Projektu Roku 2016.  Na podstawie oceny pracy uczestników podczas rozmów, assessment center i nadesłanych aplikacji Stowarzyszenie Cognitis wraz z przedstawicielami firmy Deloitte po długich rozmowach wybrało siedmioro uczestników, którzy wykazali się najwyższym poziomem kompetencji podczas realizowanych zadań. Trzeciego, ostatniego dnia odbyła się uroczysta gala finałowa w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Talent2017 2
Zgłoś swój udział w konkursie! 

Komentarze obsługiwane przez CComment