pw geodezjaKatedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizuje już drugą edycję Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą "Zaplanuj swoją przestrzeń".


„Zaplanuj swoja przestrzeń” to konkurs internetowy, o charakterze otwartym i ogólnopolskim, który ma na celu wyłonienie uczniów szkół średnich zainteresowanych problematyką gospodarowania przestrzenią. Głównym założeniem Konkursu jest poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz rozpropagowanie kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Laureaci Konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Ponadto uczestnicy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

Konkurs przebiega w trzech etapach następujących po sobie:
  • eliminacje,
  • etap centralny
  • finał konkursu.
Eliminacje zostaną przeprowadzone w dniach 13 marca- 26 marca, a etap centralny oraz finałowy zaplanowano na 7 kwietnia.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są tutaj.

Komentarze obsługiwane przez CComment