Certyfikat „Lidera jakości kształcenia” dla kierunku Prawo w Collegium Polonicum w SłubicachKierunek Prawo, prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, został dwukrotnie wyróżniony przez Komisję ekspercką w Programie „Studia z przyszłością”. Kierunek otrzymał zarówno certyfikat znak jakości „Studia z Przyszłością”, jak również certyfikat nadzwyczajny „Lidera jakości kształcenia”.

Certyfikat „Lider Jakości Kształcenia” otrzymują wyłącznie te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez Komisję Ekspercką w danej edycji Programu. Pozytywna decyzja Komisji eksperckiej stanowi zatem dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na kierunku prawo koncepcji innowacyjnego kształcenia, które jest dostosowane do potrzeb i wymagań rynku pracy, oczekiwań środowiska społeczno-gospodarczego oraz umożliwia przekazywanie nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

Aplikację, zgodnie z regulaminem Programu, oceniało trzech niezależnych ekspertów - członków Komisji, w tym: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert reprezentujący środowisko gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Opinia Komisji była jednoznaczna: certyfikowany kierunek studiów prawniczych prowadzony jest w oparciu o najwyższe standardy jakościowe obowiązujące w szkolnictwie wyższym. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat studiów na kierunku prawniczym.

Certyfikaty „Lider Jakości Kształcenia” oraz „Studia z Przyszłością” przyznano w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Dowiedz się więcej: Studia w Collegium Polonicum w Słubicach

Komentarze obsługiwane przez CComment