×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
wsl logo kwadrat15 kwietnia odbyła się gala finałowa VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. W olimpiadzie wzięło udział 7,5 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma ona na celu:
  • rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną,
  • pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.
ool20161

59 finalistów i laureaci OOL są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Podczas gali finałowej w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu nagrodzono laureatów:
  1. Jakuba Jędrzejczaka (Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie)
  2. Adriana Zych (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce)
  3. Izabelę Zep (Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie)
ool20162

Komentarze obsługiwane przez CComment