Rekrutacja zimowa na Politechnice Łódzkiej28 stycznia 2016 r. Politechnika Łódzka oficjalnie rozpocznie rekrutację zimową na studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ofercie kształcenia uczelni znajduje się wiele interesujących i perspektywicznych kierunków, np. informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika czy biotechnologia. Kandydaci na studia mogą składać dokumenty do 22 lutego 2016 r., do godz. 15.00.

Kandydaci rekrutujący się na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich po dokonaniu rejestracji elektronicznej, wydrukowany i podpisany formularz wraz z resztą wymaganych dokumentów zobligowani są dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Sekcji Rekrutacji. Dodatkowo, w dniu 24 lutego 2016 r. na wybranych kierunkach studiów będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego podane zostaną 26 lutego 2016 r.

Zagraniczni kandydaci oraz posiadacze Karty Polaka i obywatele Unii Europejskiej, zainteresowani podjęciem studiów w Politechnice Łódzkiej na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich znajdą informacje na oficjalnej stronie internetowej PŁ w zakładce International Candidates.

Lista kierunków studiów II stopnia, na które prowadzona jest rekrutacja zimowa:
 1. automatyka i robotyka,
 2. energetyka,
 3. inżynieria materiałowa,
 4. inżynieria produkcji,
 5. mechanika i budowa maszyn,
 6. mechatronika,
 7. transport,
 8. automatyka i robotyka,
 9. elektronika i telekomunikacja,
 10. elektrotechnika,
 11. energetyka,
 12. informatyka,
 13. mechatronika,
 14. transport,
 15. chemia,
 16. chemia budowlana,
 17. chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia,
 18. nanotechnologia,
 19. ochrona środowiska,
 20. technologia chemiczna,
 21. inżynieria materiałowa,
 22. włókiennictwo,
 23. wzornictwo,
 24. biotechnologia,
 25. technologia kosmetyków,
 26. technologia żywności i żywienie człowieka,
 27. fizyka techniczna,
 28. informatyka,
 29. inżynieria procesowa,
 30. inżynieria środowiska,
 31. papiernictwo i poligrafia,
 32. biotechnologia (język angielski),
 33. elektronika i telekomunikacja (język angielski),
 34. informatyka (język angielski).


Politechnika Łódzka jest jedyną uczelnią techniczną w regionie łódzkim. Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne wysoko cenione przez pracodawców. Od wielu lat zajmujemy czołowe miejsca w rankingach edukacyjnych i jesteśmy jedną z najlepszych szkół wyższych w Polsce i jedną z najchętniej wybieranych przez kandydatów. Z naszej oferty korzysta obecnie ponad 20 tysięcy studentów. Wysoka jakość kształcenia jest dla naszych studentów gwarancją jakości dyplomu, który zajmuje uznanie u polskich i zagranicznych pracodawców.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: STUDIA NA POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

Komentarze obsługiwane przez CComment