Rekrutacja zimowa na studia na UPH w SiedlcachUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach prowadzi obecnie rejestrację kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia. Uczelnia przygotowała, w ramach zimowej rekrutacji, wolne miejsca na czterech kierunkach studiów: informatyce, bioinżynierii produkcji żywności, rolnictwie i zootechnice.

Gdzie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne?
  • na kierunek informatyka: ul. 3 Maja 54, Wydział Nauk Ścisłych, pok. 32,
  • na kierunek bioinżynieria produkcji żywności, rolnictwo oraz zootechnika: ul. Prusa 14, Wydział Przyrodniczy, pok. 19.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela Dział Organizacji Studiów w budynku Rektoratu przy ul. Konarskiego 2, pok. 4, tel. 025/643 19 21, 643 19 24.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek bioinżynieria produkcji żywności,informatyka, rolnictwo, zootechnika prowadzona będzie w następujących terminach:
  • rejestracja elektroniczna w IRK: studia stacjonarne: 11.01. - 05.02.2016 r. do godz. 15.00, studia niestacjonarne: 11.01.-10.03.2016 r. do godz. 15.00
  • składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): studia stacjonarne: 25.01.– 05.02.2016 r. do godz. 15.00, studia niestacjonarne 25.01.-10.03.2016 r. do godz. 15.00.
  • ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej: studia stacjonarne: 05.02.2016 r., studia niestacjonarne: 10.03.2016 r.
  • rozmowa kwalifikacyjna: studia stacjonarne: 08.02.2016 r. godz. 9.00, studia niestacjonarne: 11.03.2016 r. godz. 9.00.
  • ogłoszenie wyników: studia stacjonarne: 09.02.2016 r. godz. 14.00, studia niestacjonarne: 14.03.2016 r. godz. 14.00

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz podyplomowym. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera - na studiach I stopnia, magistra i magistra inżyniera - na studiach II stopnia oraz stopni naukowych doktora (studia III stopnia) i doktora habilitowanego. 45-letnie doświadczenie i systematycznie pozyskiwana wiedza na temat m.in. wymagań rynku pracy sprawia, iż oferta UPH jest na bieżąco poszerzana. Uniwersytet stwarza studentom możliwość nawiązania kontaktów z międzynarodowym środowiskiem akademickim w ramach realizowanych programów - Erasmus i Pliszka/Evans/Diamond. UPH prowadzi współpracę z najlepszymi światowymi instytucjami i uczelniami naukowo-badawczymi.

Komentarze obsługiwane przez CComment