Rekrutacja zimowa na Uniwersytecie Rolniczym w KrakowieChcesz rozpocząć studia II stopnia na renomowanej uczelni państwowej już za kilka tygodni? Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kilka dni temu rozpoczął rekrutację zimową na 19 kierunków studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, tak więc na pewno znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie.

Studia II stopnia dedykowane są dla osób, które ukończyły wcześniej studia I stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie) i są zainteresowane dalszym rozwojem na tym samym kierunku kształcenia lub rozpoczęciem całkowicie nowego i zdobycie tym samym dodatkowych kompetencji i umiejętności.

Jaką ofertę przygotowały władze Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dla tegorocznych kandydatów na studia w ramach rekrutacji zimowej? Do kiedy można się zapisać na poszczególne kierunki?

Studia w trybie stacjonarnym:
 1. Architektura Krajobrazu: 15.01.2016r. - 10.02.2016r.
 2. Biotechnologia: 15.01.2016r. - 18.02.2016r.
 3. Dietetyka: 15.01.2016r. - 22.02.2016r.
 4. Inżynieria i Gospodarka Wodna: 15.01.2016r. - 16.02.2016r.
 5. Inżynieria Środowiska: 15.01.2016r. - 15.02.2016r.
 6. Jakość i Bezpieczeństwo Żywności: 15.01.2016r. - 22.02.2016r.
 7. Leśnictwo: 15.01.2016r. - 21.02.2016r.
 8. Ochrona Środowiska: 15.01.2016r. - 14.02.2016r.
 9. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami: 15.01.2016r. - 14.02.2016r.
 10. Ogrodnictwo: 15.01.2016r. - 18.02.2016r.
 11. Rolnictwo: 15.01.2016r. - 14.02.2016r.
 12. Sztuka Ogrodowa: 15.01.2016r. - 18.02.2016r.
 13. Technika Rolnicza i Leśna: 15.01.2016r. - 14.02.2016r.
 14. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka: 15.01.2016r. - 22.02.2016r.
 15. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 15.01.2016r. - 14.02.2016r.
 16. Zootechnika: 15.01.2016r. - 26.02.2016r.

Studia w trybie niestacjonarnym:
 1. Geodezja i Kartografia: 15.01.2016r. - 17.02.2016r.
 2. Gospodarka Przestrzenna: 15.01.2016r. - 17.02.2016r.
 3. Inżynieria Środowiska: 15.01.2016r. - 16.02.2016r.
 4. Leśnictwo: 15.01.2016r. - 21.02.2016r.
 5. Ochrona Środowiska: 15.01.2016r. - 14.02.2016r.
 6. Ogrodnictwo: 15.01.2016r. - 18.02.2016r.
 7. Rolnictwo: 15.01.2016r. - 14.02.2016r.
 8. Sztuka Ogrodowa: 15.01.2016r. - 18.02.2016r.
 9. Technika Rolnicza i Leśna: 15.01.2016r. - 14.02.2016r.
 10. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 15.01.2016r. - 14.02.2016r.

Kilka kwestii formalnych związanych z procesem rekrutacji:

 • Ogłoszenie listy osób przyjętych na dany kierunek studiów nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK.
 • Potwierdzenie wyboru studiów w Uniwersytecie Rolniczym i złożenie świadectwa dojrzałości wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpis na studia, odbywa się do 7 dni od daty opublikowania na indywidualnym koncie ERK kandydata, informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Jeżeli zakwalifikowany kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów w komisji, wówczas może udzielić pełnomocnictwa osobie, która dopełni za niego formalności.
 • Ogłaszanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych w miarę zwalnianych miejsc następuje co 2 tygodnie.

Komentarze obsługiwane przez CComment