×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Rekrutacja zimowa na Uniwersytecie Przyrodniczym we WrocławiuUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu planuje przyjąć na studia II stopnia 881 osób, dla których przygotował aż 17 kierunków i ponad 40 specjalności do wyboru. Wśród nich znaleźć można m.i.n.: medycynę roślin, zootechnikę i architekturę krajobrazu. Kandydaci mogą rejestrować się do 15 lutego do godz. 18:00.

Zootechnika, architektura krajobrazu, budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna czy inżynieria środowiska? Biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie jakością i analiza żywności? A może medycyna roślin, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna lub zarządzanie i inżynieria produkcji? Co wybrać? Jaki kierunek da najlepsze gwarancje zatrudnienia? Z jakim dyplomem można szukać pracy nie tylko w Polsce, ale też za granicą?

– Studia w Chinach to możliwość poszerzenia swoich horyzontów z zakresu architektury krajobrazu. Część z nas ma w planach powrót do Kraju Środka po obronie pracy magisterskiej – Katarzyna Kadulska w Changsha spędziła rok i kończy studia na kierunku architektura krajobrazu i specjalności tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dla niej ten rok spędzony w Chinach, podczas którego poznawała tak odmienną od europejskiej tradycję i kulturę, był przygodą życia, która na pewno znajdzie swoje odbicie w jej pracy zawodowej. Ale może warto wybrać np. studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami?

Według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych z międzynarodowego projektu badawczego „Wykluczenie społeczne młodzieży w Europie: nakładające się wymiary marginalizacji, indywidualne strategie, skuteczność polityk publicznych i transferów (EXCEPT)”, stopa bezrobocia wśród niedawnych absolwentów (osób, które ukończyły edukację w ostatnich czterech latach) wszystkich typów szkół w Polsce była poniżej średniej dla Unii Europejskiej. I co ważne – najniższa była wśród absolwentów studiów.

– Wybór kierunku studiów nigdy nie jest bardzo łatwy. Zawsze chcemy połączyć zainteresowania z perspektywą zatrudnienia, a więc te idealne studia powinny dać nam dyplom, ciekawą pracę, która będzie też naszą pasją. Rozmawiamy z wieloma młodymi ludźmi, którzy zaskakują swoją dojrzałością. Wiedzą, co chcą robić w życiu. Szukają najlepszych dla siebie rozwiązań i możliwości, a my staramy się w tym im pomóc najlepiej jak potrafimy – mówi Paulina Boroń-Kacperek, dyrektor Biura Rekrutacji.

Ważna informacja: nabór na uzupełniające studia magisterskie jest otwarty, ale trzeba być absolwentem studiów inżynierskich lub licencjackich na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Chcesz studiować we Wrocławiu? Zapoznaj się z ofertą studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Harmonogram rekrutacji zimowej:
  • 1.12.2015 (godz.12:00): Rozpoczęcie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia II stopnia
  • od 10.02.2016 do 17.02.2016: Składanie dokumentów dla poszczególnych kierunków studiów
  • 15.02.2016 (do godz. 18:00): Zakończenie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia II stopnia
  • 15.02.2016 (po godz. 18:00): Klasyfikacja kandydatów na I rok studiów II stopnia
  • 16.02.2016: Obowiązkowy egzamin dla kandydatów na studia na kierunek geodezja i kartografia
  • 17.02.2016: Ogłoszenie wyników z egzaminu na kierunek geodezja i kartografia
  • 18.02.2016 (po godz. 12:00): Ogłoszenie list przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zimowej znajdziesz na stronie www.rekrutacja.up.wroc.pl.

Komentarze obsługiwane przez CComment