Politechnika Białostocka przygotowała dla kandydatów na studia 785 miejsc na 14 kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia oraz 240 miejsc na 4 kierunkach studiów II stopnia prowadzonych w trybie niestacjonarnym. Rekrutacja potrwa do 5 lutego.Politechnika Białostocka przygotowała dla kandydatów na studia 805 miejsc na 14 kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia oraz 240 miejsc na 4 kierunkach studiów II stopnia prowadzonych w trybie niestacjonarnym. Rekrutacja potrwa do 5 lutego.

Rejestracja i zapisy na poszczególne kierunki studiów odbywają się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Ostateczne listy przyjętych ogłoszone zostaną 18 lutego.

Terminarz rekrutacji:
 • 07.12.2015 r. – 05.02.2016 r. - rejestracja kandydatów, wnoszenie opłat rekrutacyjnych, wpisywanie do systemu IRK średniej ocen ze studiów oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów.
 • 12.02.2016 r. - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
 • 13.02.2016 r. – 16.02.2016 r. (z wyłączeniem 14.02.2016 r.) - składanie kompletu dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania
 • 13.02.2016 r. – 17.02.2016 r. (z wyłączeniem 14.02.2016 r.) - składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc z kompletem dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia
 • 18.02.2016 r. - ogłoszenie list osób przyjętych na pierwszy rok studiów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej w terminie od 07.12.2015 r. do 05.02.2016 r.


Lista kierunków, na które prowadzona jest rekrutacja zimowa:
 • architektura,
 • architektura wnętrz,
 • architektura krajobrazu,
 • budownictwo,
 • gospodarka przestrzenna,
 • informatyka,
 • inżynieria środowiska,
 • ochrona środowiska,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektrotechnika, informatyka,
 • automatyka i robotyka,
 • inżynieria biomedyczna,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

Nie wiesz co wybrać? Przeczytaj nasz PORADNIK DOTYCZĄCY TRUDNEJ SZTUKI WYBORU KIERUNKU STUDIÓW.

Komentarze obsługiwane przez CComment