Uczniowie i kandydaci na studia z Warmii i Mazur już nie muszą jechać daleko, żeby szczegółowo poznać ofertę edukacyjną uczelni z całej Polski, ani żeby porozmawiać z ich przedstawicielami. W Expo Arenie w Ostródzie po raz pierwszy zorganizowana zostanie Arena Rozwoju – wydarzenie, które połączy Targi Edukacji z Targami Pracy.
arena rozwoju 
 
Targi Edukacji to miejsce spotkań uczniów, studentów, absolwentów, nauczycieli, a także osób poszukujących informacji na temat możliwości edukacyjnych w regionie. Główną misją targów jest pomoc w wyborze kierunków kształcenia, przedstawienia kompleksowej oferty edukacyjnej oraz dostarczenie wiedzy zawodowej. Wśród wystawców nie zabraknie prezentacji szkół i uczelni oraz ośrodków zajęć dodatkowych, pojawią się także przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół, pracownicy oświaty oraz pedagodzy. Targi sprzyjają również podnoszeniu swoich kwalifikacji oferując wiele prelekcji i szkoleń.

Targi Pracy dedykowane są wszystkim osobom poszukującym zatrudnienia, zastanawiającym się nad zmianą dotychczasowej pracy, a także młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi zawodowej. Celem Targów jest ułatwienie uczącym się, a także bezrobotnym podjęcia aktywności zawodowej, pomoc przy znalezieniu pracy, promocję rynku pracy oraz zbliżenie poszukujących pracy ze światem biznesu. Odwiedzający – absolwenci szkół wyższych, maturzyści, stażyści, praktykanci, pracownicy sezonowi oraz osoby poszukując zatrudnienia – będą mogli zapoznać się z szeroką ofertą pracodawców.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia Expo Areny w Ostródzie w dniach 10-11 kwietnia 2015, w godzinach 10-18. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są pod adresem www.arenarozwoju.pl.

Komentarze obsługiwane przez CComment