10 marca, rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś i prezes firmy Tarnowskie Wodociągi dr Tadeusz Rzepecki podpiszą umowę o współpracy obu instytucji.

Jej efektem będzie m.in. realizacja praktyk studenckich, organizacja konferencji naukowo- technicznych, wzajemne udostępnianie zbiorów bibliotecznych i wspólne starania o środki finansowe.

Jak informuje rzecznik Uniwersytetu Śląskiego, Magdalena Ochwat, Obie instytucje deklarują chęć poszukiwania dodatkowego wsparcia finansowego ze strony różnych organizacji, instytucji i programów krajowych oraz zagranicznych. 


Rektor UŚ prof. Banyś podkreśla, że wśród wspólnych przedsięwzięć znajdą się również m.in. organizacja konferencji seminariów i szkoleń. "Będziemy korzystać, na zasadzie wzajemności, z posiadanej aparatury, urządzeń i zbiorów bibliotecznych" - dodaje.

Uniwersytet Śląski powstał w 1968 roku jako dziewiąty uniwersytet w Polsce. Było to możliwe dzięki połączeniu, działającej w Katowicach od 1963 roku, filii Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wyższą Szkołą Pedagogiczną.

Obecnie UŚ kształci ponad 37 tys. studentów z kraju i zagranicy na kilkudziesięciu kierunkach studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych. Oferuje również studia międzywydziałowe, podyplomowe i doktoranckie. Ma siedziby w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Cieszynie, Jastrzębiu Zdroju oraz w Rybniku.

Podpisanie umowy o współpracy odbędzie się we wtorek 10 marca br. o godz. 11.00 w sali 29 rektoratu na ul. Bankowej 12.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment