Inkubator przedsiębiorczości dla studentów i absolwentów, którzy będą chcieli rozpocząć działalność gospodarczą, powstanie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pomysłodawca przedsięwzięcia - Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii - złoży wniosek o dofinansowanie z programu "Polska wschodnia".

Inkubator, którego koszt budowy szacowany jest na 15 mln zł, ruszy w 2012 roku - poinformował PAP w środę dyrektor Centrum Wojciech Samulowski. 90 proc. pieniędzy ma pochodzić z funduszy unijnych, a reszta będzie wkładem własnym uczelni.

Inkubator powstanie w zmodernizowanym budynku uniwersyteckiej kotłowni. Firmy będą mogły m.in. korzystać ze wspólnej sali konferencyjnej, telefonów i faksów.

Jak powiedział Samulowski, aby korzystać z przedsięwzięcia, trzeba będzie spełnić dwa warunki - profil prowadzonej działalności będzie musiał być zgodny z ukończonym kierunkiem studiów, a przedsiębiorca będzie mógł prowadzić swą firmę w inkubatorze nie dłużej niż trzy lata.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment