×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
stux logoZawód doradcy podatkowego jest zawodem wolnym, uregulowanym ustawą z dnia 5 lipca 1996r o doradztwie podatkowym. Usługi doradztwa zawodowego w powyższym zakresie, na dzień dzisiejszy mogą być świadczone wyłącznie przez osoby, które widnieją na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Jak zatem dołączyć do tego grona?

Każdy kto chciałby zostać doradcą musi spełniać pewne wymagania określone szczegółowo w ustawie. Podstawowym elementem jest to, że zawód może być wykonywany przez osoby fizyczne. Jednostki organizacyjne mające zamiar doradzać muszą dostosować się do wskazań w art 4 Ustawy o doradztwie podatkowym. Innymi warunkami które zezwalają na wpisanie na listę jest między innymi nieskazitelny charakter kandydata, pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych oraz wykształcenie wyższe - nie ma wymogu aby było to wykształcenie prawnicze. To jednak nie wszystko bowiem aby ziścić marzenie o zawodzie doradcy podatkowego wymagane jest zdanie trudnego egzaminu na doradcę podatkowego i dwuletnia praktyka zawodowa. Jednostki organizacyjne mające zamiar doradzać muszą dostosować się do wskazań zawartych w art 4 Ustawy o doradztwie podatkowym.

Koszt samego egzaminu wynosi 900 zł, egzamin dzieli się na dwie części: pisemną i ustną. Część pisemna również jest podzielona. Pierwsza to test składający się z pytań wraz z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna, druga część tzw. kazusy - wymaga sporządzenia wystąpienia fikcyjnego klienta do sądu lub organu podatkowego. Do egzaminu ustnego może przystąpić osoba, która uzyskała wynik pozytywny z części pisemnej, nie później jednak niż w ciągu roku od uzyskania tegoż wyniku. Należy również pamiętać że w przypadku nie przystąpienia do egzaminu należy usprawiedliwić swoją nieobecność w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu egzaminu. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uzyskać nowy termin egzaminu bez konieczności uiszczenia ponownej wpłaty za egzamin.
stux grafika

O tym jak ciężko przyswoić tak znaczną ilość informacji, wie Grzegorz Kwiatkowski Prezes Zarządu Breva SI, będącej właścicielem platformy social learningowej stux. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom osobom chcącym podnosić swoje kwalifikacje zawodowe umożliwił tworzenie symulacji do przeprowadzania egzaminów, między innymi egzaminu na doradcy podatkowego, w warunkach zbliżonych do prawdziwych. "Stux – to genialne rozwiązanie – z jednej strony osoby chcące przystąpić do egzaminu mają bazę wiedzy i kontrolują postępy w nauce – z drugiej zaś osoby które zdały już ten egzamin lub posiadające wiedzę w danej dziedzinie dzieląc się własną wiedzą mogą na tym zarobić" - dodaje Kwiatkowski.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka możliwe było stworzenie portalu stux, społecznościowego systemu egzaminów, w którym można nie tylko przeprowdzać egzamin w warunkach zbliżonych do rzeczywistego, ale także zarabić na jego tworzeniu.

Z nową platformą social learningową stux, użytkownik zdobywa wiedzę potrzebną do zdania egzaminów zawodowych i renomowanych certyfikatów branżowych. Ma także możliwość sprawdzania wiedzy na gotowych symulacjach testowych oraz uczestniczyć w grupie eksperckiej.

Korzystając z serwisu stux użytkownik otrzymuje dostęp do interaktywnej bazy materiałów przygotowujących do egzaminów i certyfkatów. Dzięki wewnętrznemu systemowi ratingowemu, użytkownik ma także możliwość monitorowania postępów w nauce i uczestniczenia w ocenie zamieszczanych materiałów.
stux

Komentarze obsługiwane przez CComment