umklogo12 i 13 marca w miasteczku uniwersyteckim na Bielanach na maturzystów z całego regionu czekać będą przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz kilkunastu innych publicznych szkół wyższych z całej Polski, którzy zaprezentują ofertę dydaktyczną swoich uczelni. Każdego roku targi odwiedza kilkanaście tysięcy osób.


Z pewnością warto wybrać się na XX Targi Ofert Edukacji Akademickiej PROMOCJA EDUKACYJNA 2013, podczas których można będzie odwiedzić stoisko Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, bydgoskiego Collegium Medicum UMK oraz uniwersytetów z: Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Poznania i Bydgoszczy, a także Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz państwowych wyższych szkół zawodowych w Elblągu i Włocławku.

W tym roku podczas Targów odbędzie się cykl spotkań z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, którzy podzielą się doświadczeniami wynikającymi z analizy przebiegu egzaminów maturalnych w ubiegłych latach. Pozwoli to uczniom na lepsze przygotowanie się do egzaminu dojrzałości.
Będzie również możliwość rozmowy z doradcami zawodowymi z Biura Karier UMK, którzy osobom niezdecydowanym pomogą określić predyspozycje zawodowe i wybrać odpowiedni dla nich kierunek studiów (sprawę ułatwi wypełnienie testu dostępnego na stronie internetowej Targów i przyniesienie go ze sobą do Auli UMK).

Fizycy i chemicy z toruńskiego UMK przygotowali także serie pokazów, które zostaną zaprezentowane na Wydziale Chemii. Każdy pokaz będzie prezentowany trzykrotnie, aby wszyscy chętni mogli wziąć w nim udział.

Zapraszamy także do wzięcia udziału w organizowanych przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK przedmaturalnych warsztatach pod nazwą Matura bez Google’a? To możliwe! Zajęcia będą prowadzone w formie 2-godzinnych spotkań, w trakcie których zostaną zaprezentowane różne sposoby wyszukiwania informacji. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób szukać informacji potrzebnych do realizacji tematu maturalnego nie tylko poprzez popularne wyszukiwarki, lecz także za pomocą innych narzędzi informacyjnych.

Wszystkie stoiska czynne będą w godzinach 8.30 –14.00. Szczegółowy plan spotkań oraz spis wystawców dostępne są na stronie portal.umk.pl/web/kandydaci/targi-2013

plakat promocja edukacyjna 2013

Komentarze obsługiwane przez CComment