Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z całej Polski do udziału w konkursie „Czy Europa potrzebuje nowego Roberta Schumana?”. Zadaniem konkursowym jest napisanie eseju będącego odpowiedzią na powyższe pytanie.
 
Celem konkursu jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy o Robercie Schumanie, zaangażowanie młodych ludzi w debatę o współczesnej Europie oraz zacieśnienie stosunków polsko-francuskich.

Uczestnicy muszą mieć od 16 do 26 lat, a ich prace nie mogą przekraczać 3 stron A4, Termin nadsyłania prac upłynie 10 marca 2009 roku. Główną nagrodą jest wyjazd do Francji i Luksemburga „Śladami Schumana” przewidziany w dniach 7-12 maja 2009 roku. Laureaci odwiedzą ważne miejsca związane z Robertem Schumanem, m. in. jego dom w Scy-Chazelles.

Komentarze obsługiwane przez CComment