×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

indeksJakie kierunki są najbardziej popularne wśród tegorocznych maturzystów? Choć nabór jeszcze trwa, już wiemy, które specjalności są najbardziej oblegane.


Pierwsze miejsce zajęła pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie aż 10 osób ubiegało się o jedno miejsce. Kolejna na liście jest skandynawistyka oraz pedagogika resocjalizacyjna- po 9,2. Kolejne miejsca zajęły: filologia angielska- 8,8, dziennikarstwo i komunikacja społeczna- 7,6, gospodarka przestrzenna- 6,5 oraz prawo- 4,2 kandydatów na miejsce.

Najpopularniejsze kierunki na Politechnice Gdańskiej to:

- gospodarka przestrzenna- 9,51,
- geodezja i kartografia- 6,97,
- chemia budowlana- 3,97,
- architektura i urbanistyka- 3,92,
- biotechnologia- 3,73,
- informatyka- 3,4

Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym największym zainteresowaniem cieszy się kierunek lekarski, lekarsko- stomatologiczny oraz farmacja.

Na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni jest nieco spokojniej. Największą popularnością cieszy się bezpieczeństwo wewnętrzne, na które papiery złożyło 2,93 kandydatów. Na drugim miejscu plasuje się bezpieczeństwo narodowe- 1,94, za nią jest nawigacja- 1,23 osoby na jedno miejsce.

Rekrutacja na Akademii Morskiej trwa do 24 lipca, ale juz wiadomo, że najbardziej oblegane kierunki to : nawigacja i transport oraz towaroznawstwo.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu przeżywa oblężenie kandydatów na kierunek fizjoterapia, na którą aż 9,2 osób ubiega się o jedno miejsce. Drugie miejsce należy do Wychowania fizycznego- 2,1.

Najpopularniejsze kierunki wśród osób, które złożyły papiery na Akademię Sztuk Pięknych to: fotografia, architektura wnętrz, grafika i wzornictwo.

Akademia muzyczna w Gdańsku cieszy się o wiele większą popularnością niż w zeszłym roku. Największym zainteresowaniem cieszy się musical, który jest jedynym takim kierunkiem w Polsce. Kolejne miejsca zajęły: jazz, kompozycja oraz edukacja muzyczna z językiem angielskim.

Komentarze obsługiwane przez CComment