logo-ff19 maja 2012 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbędzie się organizowane przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela i firmę Plagiat.pl seminarium „Skuteczna polityka antyplagiatowa − modele rozwiązań instytucjonalnych” oraz piąta Gala Wręczenia Certyfikatów „Uczelnia walcząca z plagiatami” i „Wydział walczący z plagiatami”.


Organizowane przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela i Plagiat.pl seminarium „Skuteczna polityka antyplagiatowa – modele rozwiązań instytucjonalnych” oraz Gala Wręczenia Certyfikatów „Uczelnia walcząca z plagiatami” i „Wydział walczący z plagiatami” to już piąta edycja spotkań poświęconych propagowaniu idei ochrony własności intelektualnej. W tym roku wydarzeniu patronują: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, TVP Historia, Radio dla Ciebie, Polska Agencja Prasowa (PAP), Forum Akademickie, Perspektywy, portale natemat.pl, student.pl, uczelnie.net i studia.net, a także Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich PROM.

W trakcie tegorocznego spotkania prelegenci zaprezentują różne koncepcje związane z ochroną dorobku naukowego przed zjawiskiem plagiatu. Poruszone będą również zagadnienia związane ze skuteczną polityką antyplagiatową. Kwestie omawiane przez prelegentów, reprezentujących instytucje edukacyjne polskie i zagraniczne, pozwolą dostrzec różne modele rozwiązań, także instytucjonalnych, w zakresie ww. problematyki i mogą pomóc w dostosowaniu regulacji uczelnianych do wymogów związanych z reformą szkolnictwa wyższego.

W seminarium udział w charakterze prelegentów wezmą: prof. dr hab. Marek Rocki, prof. dr Debora Weber-Wulff, prof. dr hab. Hubert Izdebski, dr Sebastian Kawczyński i Julius Kravjar. Na spotkaniu gościć będą przedstawiciele uczelni, organizacji edukacyjnych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, mediów oraz organizacji studenckich.

Seminarium towarzyszyć będzie gala wręczenia Certyfikatów uczelniom, które przeszły audyt procedur antyplagiatowych i tym samym stosują najwyższe dostępne standardy kontroli jakości prac dyplomowych. Liczba nagrodzonych certyfikatami uczelni rośnie z roku na rok, co zdaniem organizatorów konferencji świadczy o dążeniu do wprowadzenia wysokich standardów jakości kształcenia i sprawiedliwym ocenianiu studenckich prac dyplomowych. W tym roku certyfikaty otrzyma 17 uczelni i 3 wydziały.

Komentarze obsługiwane przez CComment