project 1Z najnowszych badań wynika, że ponad połowa prezesów w Polsce ma dyplom uczelni o profilu technicznym. Prezesi z wykształceniem uniwersyteckim stanowią mniejszość wśród szefów ponad 500 dużych polskich firm.


Co trzeci prezes jest absolwentem, którejś z trzech wiodących uczelni: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Na czwartym miejscu uplasowała się uczelnia ekonomiczna - Szkoła Główna Handlowa.

Przypadek? Zdaniem Krzysztofa Nowakowskiego z firmy doradztwa personalnego Korn /Ferry nie ma większego znaczenia profil ukończonej uczelni. Dziś wielu menedżerów w trakcie swojej kariery zawodowej uzupełnia swoje wykształcenie różnego rodzaju szkoleniami i studiami podyplomowymi (drugie studia ma co piąty szef). Tendencje są takie, że choć obecnie menedżerowi jeszcze uchodzi na sucho dyplom kiepskiej uczelni,to za kilka lat słabe studia będą poważnym obciążeniem.

Komentarze obsługiwane przez CComment