logo teraz polskaNa Laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Fragmenty nagrodzonych prac będą opublikowane w e-book’u „Teraz Polska Promocja, tom III”.


Konkurs jest organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego przy współudziale Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości a także Agencji Rynku Rolnego.

Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego powiedział: „W każdej kolejnej edycji Konkursu Teraz Polska Promocja rośnie liczba Partnerów i pula nagród. Z każdym rokiem wzrasta również liczba nadsyłanych prac – co szczególnie cieszy – o wysokich walorach poznawczych i wdrożeniowych. Jako przedstawiciel organizatora tej inicjatywy mam satysfakcję, że Godło „Teraz Polska” patronuje staraniom młodego pokolenia naukowców w badaniach nad promocją Polski”.

Prof. Krzysztof Opolski (WNE UW), przewodniczący Komisji Ekspertów Konkursu podkreśla, że „dzięki takim przedsięwzięciom jak Konkurs „Teraz Polska Promocja” mamy szanse kształcić nowoczesne kadry marketingu narodowego. Aby umiejętnie promować Polskę i jej gospodarkę, naukę, regiony i produkty musimy uczyć się rozumienia różnorodnych mechanizmów i aspektów marketingu terytorialnego. Zachęcamy wszystkie polskie uczelnie do prowadzenia prac badawczych w dziedzinie promocji Polski w świecie”.

Na Laureatów czekają trzy nagrody główne o łącznej wartości 15.000 zł, a także pieniężne nagrody specjalne ufundowane przez partnerów Konkursu.

Termin składania prac mija 15. października 2011r.
 
plakat-prev mgr2011
 
Patronat honorowy nad projektem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Sportu i Turystyki oraz Narodowy Bank Polski.

W gronie licznych Partnerów znajdują się prestiżowe uczelnie: UW, PW, SGGW, SGH a także firmy PGNiG, Europol GAZ, Deutsche Bank, NASK, TUnŻ SKOK.

Komentarze obsługiwane przez CComment