psw_logoPraktyki dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej podczas imprez Targów Kielce i pomoc uczelni w organizowaniu konferencji w czasie targów branżowych - to niektóre z elementów umowy, jaką kielecka uczelnia podpisała z Targami Kielce. Umowa, którą podpisał rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak, dziekani poszczególnych wydziałów uczelni oraz prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń, jest uwieńczeniem dziesięcioletniej współpracy obu instytucji. 


Na konferencji prasowej Adamczak podkreślił, że umowa pozwoli promować prowadzone na politechnice badania naukowe. Umożliwi też współpracę z firmami branży przemysłowej. Według rektora, studenci odwiedzający targi - szczególnie te związane z ich kierunkiem studiów - poznają nowoczesne technologie i aparaturę prezentujących się przedsiębiorstw.

Jak zaznaczył Mochoń, poprzednia umowa dotyczyła kilku imprez targowych, ta dotyczy niemal wszystkich. Obejmuje większy udział studentów w targach i ich pomoc w organizacji imprez. Instytucje będą współpracowały m.in. podczas Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL i Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych MASZBUD.

Zdaniem prezesa Targów, charakter targów - głównie imprezy przemysłowe - i techniczny profil uczelni powodują, że obie instytucje są dla siebie naturalnymi partnerami. Mochoń dodał, że to jedyna umowa o współpracy, jaką Targi zawarły z wyższą uczelnią.

Targi zobowiązały się m.in. do organizowania praktyk zawodowych i dyplomowych dla studentów politechniki oraz zapewnienia ulgowych warunków wstępu na imprezy targowe dla jej studentów i pracowników.

Naukowcy z PŚ będą planować i konsultować organizację konkretnych imprez wystawienniczych. Będą także uczestniczyć w pracach komisji konkursowych i grup ekspertów na targach. Uczelnia będzie organizowała konferencje i seminaria poświęcone tematyce wystaw, które merytorycznie dotyczą kierunków dostępnych na politechnice.

Targi Kielce są wiceliderem branży targowej w Polsce - drugim co do wielkości ośrodkiem wystawienniczym w kraju. Większość organizowanych przez TK imprez ma charakter targów przemysłowych. Największe z nich to Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego i Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska.

Pod koniec stycznia PŚ podpisała także umowę o współpracy naukowo- badawczej z działającą w branży energetycznej kielecką spółką Chemar Rurociągi. Rektor poinformował, że uczelnia jest w trakcie prowadzenia negocjacji z innymi firmami w zakresie podobnej współpracy.

Na czterech wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej kształci się obecnie ok. 8,5 tys. studentów. Nauka odbywa się na 11 kierunkach, m.in.: mechatroniki, automatyki i robotyki, transportu, informatyki, elektrotechniki, budownictwa, architektury i urbanistyki, inżynierii środowiska.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment