×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
agh-logo1W dniu 2 lutego b.r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się uroczyste podpisanie „Porozumienia intencyjnego” z Gminą Dąbrowa Górnicza.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie oraz Gmina Dąbrowa Górnicza wspólnie podjęły decyzję o utworzeniu w Dąbrowie Górniczej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH. Kształcenie rozpocznie się od roku akademickiego 2010/11 i odbywać będzie się na trzech kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji oraz Elektrotechnika.

Cele przyświecające Partnerom Porozumienia to osiągnięcie wysokiego poziomu nauczania a także swobodnej i otwartej wymiany poglądów oraz doświadczeń umożliwiających promocję osiągnięć AGH oraz Dąbrowy Górniczej w kraju i za granicą.

Porozumienie zostanie podpisane 2 lutego w Sali Konferencyjnej Rektoratu AGH (pok. 106, budynek A-0) o godzinie 11.00 – podpisy złożą:

Ze strony AGH:
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Rektor
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju

Ze strony Dąbrowy Górniczej:
Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Iwona Krupa – Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Warto dodać, iż Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dąbrowie Górniczej będzie dwunastą tego typu jednostką prowadzoną przez AGH.

Komentarze obsługiwane przez CComment