logosyWarszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski od roku akademickiego 2010/2011 uruchamiają nowy kierunek studiów: „Logopedia ogólna i kliniczna”. We wtorek, 15 grudnia 2009 r. porozumienie w tej sprawie podpiszą Rektorzy Uniwersytetów – prof. Marek Krawczyk i prof. Katarzyna Chałasińska- Macukow.  

Spotkanie odbędzie się o godz. 10.30 w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61.

Kierunek „Logopedia ogólna i kliniczna” będą prowadziły I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM i Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Będą to studia zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zgodę na utworzenie studiów wyraziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obok władz rektorskich w spotkaniu uczestniczyć będą osoby odpowiedzialne za prowadzenie nowego kierunku studiów: Dziekani Wydziałów - prof. Mirosław Wielgoś z I WL WUM i prof. dr hab. Stanisław Dubisz z WP UW oraz Kierownicy jednostek prowadzących studia - prof. Kazimierz Niemczyk z Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM i prof. UW dr hab. Józef Porayski-Pomsta z Instytutu Polonistyki Stosowanej UW.

Komentarze obsługiwane przez CComment