uw-logo1Od najbliższego poniedziałku można się zapisywać na płatne, przedmaturalne kursy z fizyki i matematyki, organizowane przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia rozpoczynają się 15 września 2009 r., a zakończą się 24 kwietnia 2010 roku.

Każdy z czterech płatnych kursów (fizyki i matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym) będzie się składał z 92 regularnych godzin lekcyjnych. Każde spotkanie (2 godz. lekcyjne) będzie poświęcone intensywnej nauce rozwiązywania zadań i zostanie zakończone sprawdzianem. Przewidziano także trzy matury próbne.

Na życzenie uczniów (w grupie będzie ich nie więcej niż sześciu) prowadzący będzie przeprowadzał konsultacje poza regularnymi zajęciami (do jednej godziny tygodniowo).

Nadzór nad kursem będzie sprawować Wydział Fizyki UW, na którego stronie internetowej znajdują się wszelkie niezbędne informacje.

Program zajęć, zadania i ich rozwiązania przygotowują doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy prowadzą od wielu lat zajęcia na pierwszym roku studiów, pracują z uczniami szkół średnich i bardzo dobrze znają wymagania maturalne.

Waldemar Pławski
źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment