phoca_thumb_s_pg-logoNiemal 50 młodych entuzjastów nanotechnologii obliczeniowej przybyło z różnych stron świata na Politechnikę Gdańską. Spotkanie Computational Nanotechnology adresowane jest przede wszystkim do studentów i doktorantów – fizyki technicznej i dziedzin chemicznych.

Dwutygodniowa szkoła letnia pod hasłem Computational Nanotechnology ruszyła w poniedziałek, 3 sierpnia 2009, o godz. 9.

Uczestnicy wakacyjnego kursu Computational Nanotechnology są członkami CoNan, konsorcjum nanotechnologii obliczeniowej. Przyjechali na Politechnikę Gdańską z Aten, L’Aquili, Camerino, Malty, Szczecina i Koszalina oraz dziesięciu studentów z naszej uczelni. Uczestniczą oni w kursie – intensywnym programie z zakresu szeroko rozumianej nanotechnologii obliczeniowej – nieodpłatnie. Spotkanie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
– Warto podkreślić, iż z uczelniami w L’Aquili i Camerino Politechnika Gdańska posiada umowy o podwójnym dyplomowaniu – mówi dr inż. Ryszard Sobczak prodziekan ds. kształcenia Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. – Część uczestników kursu to studenci PG, którzy powrócili z uniwersytetu w L’Aquili po głośnym trzęsieniu ziemi. Niebawem wracają do Włoch bronić dyplomów.

Na PG przyjechali również studenci m.in. z Kamerunu, Rosji i Czarnogóry, którzy samodzielnie sfinansowali pobyt w Gdańsku i udział w programie Computational Nanotechnology.

Choć kurs dopiero się rozpoczął, uczestnicy już dzielą się pierwszymi wrażeniami.
– Uczestniczyliśmy dopiero w dwóch spotkaniach. Przed chwilą zakończył się wykład pt. „Simulations with particles”. Z mojego punktu widzenia, a zajmuję się zawodowo biotechnologią, był to wykład skomplikowany, zawierający wiele nieznanych mi dotąd wzorów. Mimo to poruszono podczas niego bardzo ciekawe zagadnienia. Póki co jestem bardzo zadowolony z udziału w kursie. Cieszy mnie nowa wiedza – opowiada Błażej Scheibe, który przyjechał na PG ze Szczecina.

Kurs obejmuje prawie 80 godzin zajęć, z czego połowę stanowią laboratoria, a drugą połowę wykłady.
– Laboratoria odbywają się w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK). Zajęcia te prowadzą politechniczni doktoranci oraz pracownicy centrum. Dzięki możliwości wykorzystania superkomputera z TASK, szkolenie jest w pełni profesjonalne – podkreśla dr hab. inż. Jarosław Rybicki, prof. nadzw. PG z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, inicjator przedsięwzięcia.

Podczas zajęć laboratoryjnych poruszane będą zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej nanotechnologii obliczeniowej.
– Studenci uczestniczą w tym kursie, aby pogłębić swoje umiejętności, by w swoim zawodzie, zawodzie fizyka, być jak najlepszymi. Podczas ćwiczeń w laboratorium TASK studenci mają nauczyć się między innymi metod programowania stosownych przy projektowaniu i modelowaniu nanomateriałów. Zdobędą zatem wymierną wiedzę, potrzebną w przyszłej pracy zawodowej j– podkreśla dr inż. Ryszard Sobczak, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.


Wykłady wygłaszać będą uczeni aktywnie pracujący w obszarze nanotechnologii obliczeniowej. Organizatorzy zaprosili aż 20 wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców. Aż 15 z nich pochodzi spoza Gdańska.

– Chociaż kurs ma wakacyjny charakter, jest bardzo intensywny. Zakończy się podsumowującym egzaminem. Studenci, którzy uzyskają pozytywny wynik otrzymają sześć punktów ECTS do wykorzystania na macierzystej uczelni. A sześć punktów ECTS to nie mało. Ilość ta stanowi bowiem zaliczenie 1/5 semestru – mówi dr hab. inż. Jarosław Rybicki, prof. nadzw. PG.

Spotkanie odbywa się po raz pierwszy, ale organizatorzy już planują kolejne i to – jak zaznaczają – na większą skalę.

Strona internetowa: http://www.co-nan.eu/

Program szkolenia: http://www.co-nan.eu/?wh=program

Komentarze obsługiwane przez CComment