phoca_thumb_s_pg-logo50 studentów i doktorantów fizyki technicznej oraz chemii z całego świata rozpoczęło 3 sierpnia na Politechnice Gdańskiej dwutygodniowy kurs z nanotechnologii obliczeniowej. W kursie Computational Nanotechnology biorą udział młodzi naukowcy z Grecji, Włoch, Malty, Szczecina, Koszalina i Gdańska. Spotkanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Obecni są również studenci z Kamerunu, Rosji i Czarnogóry, którzy samodzielnie sfinansowali swój pobyt.
 
Kurs obejmuje prawie 80 godzin zajęć, z czego połowę stanowią laboratoria, a drugą połowę wykłady. Laboratoria odbywają się w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK). Zajęcia te prowadzą politechniczni doktoranci oraz pracownicy centrum. Dzięki możliwości wykorzystania superkomputera z TASK, szkolenie jest w pełni profesjonalne - podkreśla inicjator przedsięwzięcia prof. Jarosław Rybicki, z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.
  
Podczas zajęć laboratoryjnych poruszane będą zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej nanotechnologii obliczeniowej poszerzonej m.in. o chemię kwantową, ekonomiczne aspekty nanotechnologii, wizualizacje systemów molekularnych, symulacje kwantowe i klasyczne, matematyczne modele półprzewodników itp.
  
Wykłady prowadzić będzie 20 specjalistów, z czego 15 pochodzi spoza Gdańska, Kurs zakończy się podsumowującym egzaminem. Studenci, którzy uzyskają pozytywny wynik otrzymają sześć punktów ECTS (europejski system punktów kredytowych umożliwiający porównanie nakładu pracy studentów pracujących na różnych uczelniach), stanowiących równowartość zaliczenia 1/5 semestru - podkreśla prof. Rybicki. Choć kurs tego rodzaju odbywa się na uczelni po raz pierwszy już planowane są następne i na większą skalę.
  
PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

Komentarze obsługiwane przez CComment