phoca_thumb_s_logoWspólne badania naukowe, wymianę kadry, organizację konferencji naukowych oraz praktyk dla studentów przewiduje umowa o współpracy zawarta między Politechnika Świętokrzyską w Kielcach i Narodowym Uniwersytetem - Politechniką Lwowską.

Jak podkreślał podczas środowej konferencji prasowej rektor kieleckiej uczelni prof. Stanisław Adamczak, dla Politechniki Świętokrzyskiej (PŚ) jest ważne, by współpracować z uczelnią, która ma polskie korzenie i rozwijała się dzięki polskim uczonym.

Podpisana we wtorek we Lwowie umowa przewiduje m.in. wspólne badania naukowe, organizację konferencji naukowych oraz wspólne publikacje w czasopismach. Obie uczelnie będą wzajemnie kształciły swoją kadrę naukową i wymieniały pracowników. Polscy studenci będą mogli uczyć się i odbywać praktyki na lwowskiej uczelni, a ukraińscy na kieleckiej.

Rektor PŚ ma nadzieję, że uczelnia ze Lwowa wspomoże kadrę naukową PŚ na architekturze i urbanistyce, co pomoże za dwa lata utworzyć w Kielcach studia drugiego stopnia dla tego kierunku (obecnie PŚ kształci architektów na studiach pierwszego stopnia - PAP).

"Współpraca obu uczelni ma już pewne tradycje" - mówił Adamczak. Wymieniano m. in. kadrę naukową w dziedzinie automatyki i robotyki. Studenci obu uczelni już w 2008 roku odbywali wspólne praktyki na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Obecnie dziesięciu studentów architektury i urbanistyki z Kielc pracuje nad inwentaryzacją ok. 1000 polskich i ukraińskich grobów na lwowskiej nekropolii. Studenci przebywają na Ukrainie dzięki grantowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przyszłym roku do Kielc na praktykę mają przyjechać Ukraińcy.

Narodowy Uniwersytet - Politechnika Lwowska, otwarta w 1844 roku jako Akademia Techniczna, jest jedną z najstarszych uczelni technicznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na czterech wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej kształci się 8500 studentów w ramach 11 kierunków oraz 33 specjalności. PŚ oferuje studia I, II i III stopnia. Posiada prawo doktoryzowania w sześciu dyscyplinach technicznych oraz habilitacji w dwóch dyscyplinach. Zatrudnia 381 nauczycieli akademickich. 

źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment