phoca_thumb_s_kasaNowoczesne laboratoria do badań nowych leków, odnawialnych źródeł energii, biogazów, bio- i nanomateriałów, procesów ekstrakcji, a także część Parku Naukowo-Technologicznego powstaną na Lubelszczyźnie dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej.

Projekty te otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (działanie "Wspieranie Innowacji"). 

Łączna kwota dofinansowania wszystkich 15 projektów - wyłonionych w konkursie - to ponad 270 mln zł. "Spośród 15 wniosków, które zostały zakwalifikowane do udzielenia wsparcia, 10 dotyczy inwestycji zlokalizowanych w województwie lubelskim. To dla naszego regionu wielka szansa na rozwój"- mówi marszałek województwa Krzysztof Grabczuk.

Większość beneficjentów to uczelnie wyższe. Dzięki wsparciu unijnemu - w kwocie ponad 11 mln zł - w lubelskim Uniwersytecie Medycznym powstaną cztery nowoczesne laboratoria prowadzące badania m.in. nad bio-materiałami oraz metodami analizy substancji wykorzystywanych w farmacji i biomedycynie. Będą prowadzić też badania dotyczące chorób nowotworowych i cywilizacyjnych.

Ten sam uniwersytet otrzyma prawie 41 mln zł na innowacyjne laboratoria do badań nad nowymi lekami stosowanymi w terapii chorób cywilizacyjnych oraz blisko 31 mln zł na rozwój i sprzęt badawczy dla Centrum Innowacyjnych Technologii NanoBioMedycznych oraz Zakładu Medycyny Nuklearnej.

Centrum Badan Transferu Technologii zamierza uruchomić Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Zamościu (Lubelskie). Centrum to będzie prowadzić badania przemysłowe, m.in. dotyczące ochrony środowiska, pozyskiwania energii. W jego skład wejdą: Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, Laboratorium Mechaniki, Laboratorium Matematyki Stosowanej i Optymalizacji Procesów. PWSZ dostanie na ten cel ponad 12 mln zł.

Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej - gdzie będą prowadzone badania biogazu, wytwarzania i przetwarzania biomasy na cele energetyczne oraz procesów jej gazyfikowania - ma powstać w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Projekt ten otrzyma ponad 23 mln zł wsparcia.

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach (Lubelskie) utworzy Centrum Badań Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem dwutlenku węgla. W późniejszej fazie laboratorium ma służyć także do badań nad procesami ekstrakcji z surowców zwierzęcych. Instytutowi przyznano na ten cel 13 mln zł dofinansowania.

Z dotacji unijnej, w wysokości ponad 87 mln zł, skorzysta także Katolicki Uniwersytet Lubelski, który pieniądze te przeznaczy na budowę i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych.

Jednym z beneficjantów programu jest samorząd województwa lubelskiego, który otrzymał ponad 17 mln zł dofinansowania na budowę kolejnego segmentu Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie. Park składać się będzie z pięciu segmentów: laboratoryjnego, konferencyjnego (z salą widowiskową na 420 miejsc), wystawienniczego, socjalnego i biurowego. Łączna powierzchnia dwukondygnacyjnego obiektu ma sięgać blisko 10 tys. m.kw.

W styczniu oddano do użytku pierwszy segment budowanego Parku. Największą powierzchnię zajmuje w nim lubelski Uniwersytet Przyrodniczy, który zamierza tu utworzyć nowoczesne laboratorium do prowadzenia badań żywności. 

źródło:  PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment