phoca_thumb_s_pjwstk_logoMaturzyści, którzy podejmą studia informatyczne w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych (PJWSTK) będą mogli otrzymać miesięczne stypendium w wysokości 1 tys. złotych. Pieniądze zostaną przyznane w ramach programu "kierunki zamawiane" przygotowywanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - informuje Barbara Nowacka z PJWSTK. 

Studenci informatyki, oprócz wysokich stypendiów będą mogli skorzystać z udoskonalonego pod kątem rynku pracy programu nauczania. Zostanie on wzbogacony o dodatkowy moduł specjalistycznego programowania w nowoczesnym i powszechnym języku Java. Umiejętności programowania aplikacji biznesowych są obecnie jedną z kluczowych umiejętności nowoczesnego programisty. Dodatkowo studenci pod koniec studiów wezmą udział w zajęciach z autoprezentacji, pisania CV i aktywnego poszukiwania pracy.

"Szczególnym wsparciem objęte zostaną osoby niewidome i słabo widzące. Również je uczelnia chce zachęcić do podjęcia studiów informatycznych. Zapewni im komfortowe warunki studiowania i sprzęt dostosowany do potrzeb. Coraz więcej osób słabo widzących zainteresowanych jest studiami technicznymi, bo są one szansą na ciekawą pracę" - podkreśla Nowacka.

Wsparcie finansowe otrzyma do 50 proc. studentów pierwszego roku. Stypendia będą wypłacane przez trzy i pół roku, czyli przez cały tok trwania studiów inżynierskich. Co roku otrzymają je osoby z najlepszymi wynikami w nauce.

Kierunki zamawiane to program MNiSW które ma zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi kierunkami ścisłymi. Najważniejszym mechanizmem rozwoju polskiej informatyki jest wprowadzenie na rynek pracy absolwentów uczelni wyższych, których wiedza i wykształcenie pozwoli konkurować na europejskim rynku pracy.

Dla młodych osób właśnie bezpośrednie dofinansowanie jest zachętą do podjęcia wymagających studiów technicznych. Resort nauki zakłada, że dzięki stypendiom w ramach kierunków zamawianych Polska gospodarka wzmocni swój potencjał, zaś młodzi ludzie - głównie ci z mniej zamożnych rodzin - będą mieli szansę dobrych studiów, a co za tym idzie dobrze płatnej pracy po ich ukończeniu. 

źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment