phoca_thumb_s_studenci2Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizuje intensywny adaptacyjny kurs języka polskiego dla studentów z Unii Europejskiej, którzy w ramach programu Erasmus w semestrze letnim w roku akademickim 2009/2010 rozpoczną studia na tej uczelni. Kurs, organizowany na zlecenie Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą UŚ, odbędzie się w dniach 9-16 lutego.


"Naszymi zajęciami pragniemy pomóc młodym ludziom w przystosowaniu się do nowych warunków, zapoznać ich z polskimi zwyczajami i umożliwić porozumiewanie się w naszym języku - co na pewno ułatwi im nawiązywanie nowych kontaktów i przyjaźni - a także pokazać im ważne i ciekawe miejsca w Katowicach" - mówi dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Jak tłumaczy, w godzinach przedpołudniowych studenci będą poznawać podstawowe sytuacje komunikacyjne - dowiedzą się, co powiedzieć w sklepie, w kiosku, u lekarza czy na dworcu. Poznają także zawiłości polskiej gramatyki. Natomiast w godzinach popołudniowych będą uczestniczyć w wykładach i seminariach dotyczących Polski, polskiego filmu i obyczajowości oraz w zajęciach dodatkowych - grach i zabawach językowych, a także imprezach, podczas których będą mogli zaprezentować swój kraj.

Kursanci będą mieli również okazję spotkać się z przedstawicielami samorządu studenckiego i obcokrajowcami mieszkającymi od wielu lat w Polsce, a także z innymi studentami programu Erasmus.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej jest jednostką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstała w 1991 roku jako Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej, a obecną nazwę nosi od końca 1996 roku.

Szkoła gościła już kilkuset studentów ze wszystkich stron świata. Jej pracownikami i współpracownikami są przede wszystkim wykładowcy z różnych instytutów UŚ.
Oprócz licznych kursów językowych Szkoła prowadzi również działalność badawczą dotyczącą recepcji literatury polskiej zagranicą, nauczania języka polskiego jako obcego (drugiego) i wymowy polskiej oraz działalność wydawniczą. Współpracuje też z zagranicznymi ośrodkami polonistycznymi i slawistycznymi, m.in.: Uniwersytetem Marcina Lutra w Halle (Niemcy), Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), Państwowym Uniwersytet Pedagogiczny w Mińsku (Białoruś) i innymi uczelniami z Włoch, Francji, Łotwy, Czech, Bułgarii, Szwecji czy Słowacji.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment