Wschodoznawstwo to kierunek łączący w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa, ekonomii, nauk o kulturze oraz interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną ukierunkowaną na obszary i społeczeństw Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii. Studenci intensywnie uczą się również języków obcych oraz elementów kultury obowiązujących w Europie Wschodniej. Dzięki takiemu przygotowaniu absolwenci mają pogłębioną wiedzę dotyczącą zachowań społecznych, uwarunkowań gospodarczych oraz wielu innych dziedzin. Z powodzeniem mogą zająć instytucjach międzynarodowych.


W trakcie studiów:

język zachodni
język rosyjski
najdawniejsze dzieje Europy Wschodniej do początków średniowiecza
dzieje Azji Środkowej i Syberii do początku ekspansji tureckiej
geografia Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii
wstęp do wschodoznawstwa
prawo międzynarodowe publiczne
podstawy ekonomii
język zachodni, język rosyjski, najdawniejsze dzieje Europy Wschodniej do początków średniowieczadzieje Azji Środkowej i Syberii do początku ekspansji tureckiej, geografia Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii, wstęp do wschodoznawstwa, prawo międzynarodowe, podstawy ekonomii.

Po studiach:
Absolwent kierunku Wschodoznawstwo może podjąć pracę: w administracji krajowej i samorządowej, instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach polskich kontaktujących się z rynkami wschodnimi lub działających na tych rynkach, organizacjach pozarządowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment