Wojskoznawstwo to kierunek studiów przeznaczonym dla kandydatów, którzy wykazują duże zainteresowanie wojskiem, na przykład członkowie klubów rekonstrukcji historycznych, pracownicy instytucji zajmujących się ochroną pamięci narodowej lub po prostu pasjonaci historii i wojska. Częścią zakresu przedmiotowego jest też wychowanie fizyczne połączone ze sztukami walki, dlatego potencjalny kandydat powinien być też sprawny fizycznie.
W trakcie studiów:
Studenci tego kierunku kształcą się w ramach takich przedmiotów jak:
- sztuka wojenna starożytności i średniowiecza,
- bronioznawstwo i munduroznawstwo,
- współczesne systemy polityczne i prawo konfliktów zbrojnych,
- kartografia, nawigacja satelitarna i geografia wojskowa i historyczna,
- wychowanie fizyczne i sztuki walki,
- język angielski.

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pracy w strukturach wojska i innych służbach mundurowych. Ponadto ma możliwość znalezienia zatrudnienia w mediach zajmujących się tematyką militarną. Posiada wiedzę z zakresu wojskowości historycznej, współczesnych konfliktów zbrojnych i geografii wojskowej.

Komentarze obsługiwane przez CComment