×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Wojskoznawstwo to kierunek studiów przeznaczonym dla kandydatów, którzy wykazują duże zainteresowanie wojskiem, na przykład członkowie klubów rekonstrukcji historycznych, pracownicy instytucji zajmujących się ochroną pamięci narodowej lub po prostu pasjonaci historii i wojska. Częścią zakresu przedmiotowego jest też wychowanie fizyczne połączone ze sztukami walki, dlatego potencjalny kandydat powinien być też sprawny fizycznie.
W trakcie studiów:
Studenci tego kierunku kształcą się w ramach takich przedmiotów jak:
- sztuka wojenna starożytności i średniowiecza,
- bronioznawstwo i munduroznawstwo,
- współczesne systemy polityczne i prawo konfliktów zbrojnych,
- kartografia, nawigacja satelitarna i geografia wojskowa i historyczna,
- wychowanie fizyczne i sztuki walki,
- język angielski.

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pracy w strukturach wojska i innych służbach mundurowych. Ponadto ma możliwość znalezienia zatrudnienia w mediach zajmujących się tematyką militarną. Posiada wiedzę z zakresu wojskowości historycznej, współczesnych konfliktów zbrojnych i geografii wojskowej.

Komentarze obsługiwane przez CComment