Program studiów obejmuje dużo nauk ścisłych, dlatego przyszłym kandydatom niezbędna będzie ich dobra znajomość oraz łatwe przyswajanie, z informatyką włącznie. Przyda się też zainteresowanie samą tematyką włókienniczo-tekstylną (proces wytwarzania, obróbka, konfekcjonowanie) oraz naukami technicznymi i technologicznymi. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat włókiennictwa jako kierunku studiów, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią tego artykułu!

W trakcie studiów:

matematyka, chemia, fizyka, informatyka, nauka o włóknie, struktura tkanin i techniki wytwarzania tekstyliów, konfekcjonowanie tekstyliów, chemiczna obróbka włókna, technologia włókien chemicznych, metrologia włókiennicza, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, maszynoznawstwo i grafika inżynierska, zarządzanie, systemy mikroprocesorowe we włókiennictwie, modelowanie tekstyliów, projektowanie tekstyliów, projektowanie odzieży, konserwacja produktów włókienniczych, włókna specjalne, mechanika maszyn włókienniczych, zarządzanie produkcją, usługami i personelem.

Po studiach:

Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy m.in. w:
- zakładach produkcyjnych,
- przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego i przemysłów pokrewnych,
- włókienniczych zakładach wytwórczych,
- zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu włókienniczego,
- jednostkach doradczych i projektowych,
- kontroli jakości,
- przedsiębiorstwach obrotu obiektami włókienniczymi,
- służbach celnych,
- instytutach naukowo-badawczych,
- biurach projektowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment