W niezbędniku kandydata na ten kierunek znajduje się zamiłowanie do teatru, literatury i sztuki. Są to studia łączące wiedzę humanistyczną ze znajomością zagadnień sztuk przedstawiających i świata widowisk - szczególnie teatru. Część zajęć to warsztaty (teatralne, dramatopisarskie), dlatego przyda się swoboda pisania, czy brak lęku przed wystąpieniami publicznymi. Nie są to studia dla każdego - podstawową zainteresowanie teatrem oraz sztukami, ale również umiejętność łączenia wielu zagadnień w jedno. Rozwój teatru łączy się przecież z rozwojem sztuki w ogóle.

W trakcie studiów:

Program studiów obejmujenastępujące zajecia: historia dramatu i teatru powszechnego, historia dramatu i teatru polskiego, teatr i dramat współczesny, artystyczne teorie teatru, filozofia, historia, historia literatury, historia sztuk, warsztat teatrologa, krytyka teatralna, wiedza o kulturze, zarządzanie kulturą, estetyka dramatu i teatru, kultura teatralna, analiza dramatu, teatr i widowisko.

Po studiach:
Absolwenci często pracują w:
- teatrach,
- prasie teatralnej i kulturalnej,
- instytucjach kultury,
- placówkach prowadzących badania i poszukiwania teatralne,
- szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Komentarze obsługiwane przez CComment